Faktúry 1-3/2018

Evid. čís. faktúry Popis plnenia Celková suma v EUR s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia IČO Dodávateľ Adresa Externé číslo dokladu
711800001 Gem - teplo 1/2018 2 160,00     1.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
111800006 Koh - dodávka tepla 1/2018 5 830,00     1.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322
111800005 Koncesionársky poplatok na rok 2018  222,96     1.1.2018 36857432 RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava 8835822163
111800003 Zmluva o vecnom bremene - poplatok na rok 2018  308,70     1.1.2018 00699021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 83336 Bratislava 37 7288
111800002 Koh-ročné nájomné za  pozemok na rok 2018  26,66     1.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 883056207
721800003 BN - poplatok za správu  1/2018  381,60     2.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800002
711800002 Ge -poplatok za správu 1/2018  167,44     2.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800001
711700110 Gem- vodné 24.11-12.12.2017  485,93     2.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121574
711700109 Gemer- revízie výťahov 12/2017  52,03     2.1.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17733
111800008 Pal31-PZP rok 2018 1 057,35 poistná zmluva   2.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 8080119463
111800007 Pal31-poistenie majetku rok 2018 16 290,47 poistná zmluva   2.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 411024808
111702763 Pod sklad- sušička  995,99   572/EKOR/2017/VSTRED 2.1.2018 34653490 Ivan Hoferica - LIMAR Pod komínom 12728/8 08001 Prešov 17371
111702762 Gros- revízie výťahov 12/2017  61,20 ZoD/8/2015   2.1.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17734
111702761 Čme- revízia výťahov 12/2017 1 410,00 ZoD/8/2014 5/EKOR/2018/VOSBNP 2.1.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17732
111702760 Jan - zámočnícke práce kontajner  63,00 ZOD 5/2016 587/EKOR/2017/VOINVE 2.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0573/2017
111702759 Jan - odvoz odpadu náš  159,60 10/2014   2.1.2018 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 171401193
111702758 PHM 12/2017 BA648 PC  467,63 62/2008   2.1.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037396348
721700163 B.Němcovej-odvoz odpadu 12/2017  298,62     3.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417220146
111800027 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128602
111800026 Koh-KTV 1/2018 refakt.  39,20     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128581
111800025 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128611
111800024 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128608
111800023 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128612
111800022 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128614
111800021 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128616
111800020 Koh-KTV  1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128621
111800019 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128619
111800018 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128628
111800017 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128623
111800016 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128631
111800015 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128624
111800014 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128632
111800013 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128634
111800012 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128633
111800011 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  107,40     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128635
111800010 Čme-KTV 1/2018 KP  86,80     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128159513
111800009 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128176153
111800001 Janč- KTV 1/2018 refa  10,90     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128201373
111702764 Pal.29-dodanie LED svetidiel garáže 11 802,23     3.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7111790409
711700111 Gemer-odvoz odpadu 12/2017  149,31     4.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417213094
111800028 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 1/2018  100,13 23/2013   4.1.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201801006
111702776 Pal31 - materiál STEČ na sklad 1 224,00     4.1.2018 44007841 IMAO electric, s. r. o. Mládežnícka 108 017 01 Považská Bystrica 1117005947
111702775 Pal29-odvoz odpadu 12/2017  215,67     4.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417214122
111702774 Pod - strážna služba 12/2017 vyjazd upratov.  21,24 OST/68/2016   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170930
111702773 Gros - strážna služba 12/2017   84,00 OST/68/2016   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170910
111702772 Gros - strážna služba 12/2017 1 627,36 OST/68/2016   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170909
111702771 Udol-  strážna služba 12/2017  168,00 OST/14/2014   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170908
111702770 Pal29 - strážna služba 12/2017 6 595,51 OST/14/2014   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170907
111702769 Pal31 - strážna služba 12/2017 1 294,13 OST/14/2014   4.1.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170906
111702768 Čme-záhradnícke práce 4Q/2017  312,00 OST/73/2016   4.1.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-12-17/03
111702767 Goraz-záhradnícke práce 12/2017  480,00 OST/73/2016   4.1.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 13-12-17/02
111702766 Gro - prav.jesenný servis VZT  218,88 32/2015 575/EKOR/2017/VOSBNP 4.1.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170709
111702765 Pal.31-výroba a tlač kalendárov 1 920,00   557/KAGR/2017/VO OBCHO 4.1.2018 46822798 KPK Reklama s.r.o. Orlia 10/173 040 01 Košice-Staré mesto 1712194
721700165 BN -výmena LED trubíc vo výťahu  153,60 Z1-145-12 549/EKOR/2017/VOSBNP 5.1.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18000769
721700164 B.Němcovej-telefóny (výťah) 12/2017  14,00     5.1.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8200045961
711700112 GE - zimná údržba 12/2017  209,09     5.1.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2017413
111800029 Pal31-UPC Direct Medium 1/2018  11,41     5.1.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64641349
111702779 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. prostr.EKS 6 552,00 OST/6/2013   5.1.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0982017
111702778 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 12/2017 2 280,00 OST/6/2013   5.1.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0952017
111702777 Čme - zámočnícke práce  106,43 ZOD 5/2016 439/EKOR/2017/VOINVE 5.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0589/2017
81700022 Gor - dodanie a montáž klimy 1 524,00 22/2017 1/EKOR/2018/VOINVE 8.1.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2017056
721800004 BN - EE - 12/2017 vyuct. - 48,87     8.1.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811007815
721700166 B.Němcovej- prenájom rohoží 4.12-31.12.2017  31,46     8.1.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1790936
711800004 Gemer-elektr.vyúčt.fa 2017 - 13,09     8.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7121336586
711800003 Gemer-elektr.vyúčt.fa 2017 - 42,51     8.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7121336587
711700114 Prenájom rohoží 4.12-31.12.2017  11,16     8.1.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1790406
711700113 Gem- zrážky 1.7.--31.12.2017  50,87     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121721
111800031 Pal31-internetové pripojenie 2/2018  398,33     8.1.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318002631
111800030 Jan -plyn opravná.fa 1-12/2016 - 30,70     8.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417921392
111702791 Vedenie zoznamu akcionárov rok 2017  372,00     8.1.2018 31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Ul.29.augusta 1/A 81480 Bratislava 2017123432
111702790 Pod - zrážky 12/2017  70,78     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121624
111702789 Pal31 - zrážky 12/2017  171,42     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121623
111702788 Poskyt.práv.poradenstva - 12/2017 2 040,00 OST/68/2015   8.1.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 127/2017
111702787 Koh - zrážky 7-12/2017  614,89     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517122393
111702786 Jan - zrážky 7-12/2017  704,47     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517122040
111702785 Čme - zrážky 7-12/2017  681,25     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517122039
111702784 Pal-záhradnícke práce 4Q/2017  180,00 OST/73/2016   8.1.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-12-17/04
111702783 Pal29A-upratovacie práce 12/2017 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   8.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117001671
111702782 Technická podpora IT služby - 12/2017 1 968,00 OST/72/2016   8.1.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 170631
111702781 Gro - drobné stolár. práce  765,60 ZOD 9/2017 2/EKOR/2018/VOINVE 8.1.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20170040
111702780 Doh - drobné stolár. práce  234,00 ZOD 9/2017 585/EKOR/2017/VOINVE 8.1.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20170039
721800005 BN - EE - 2/2018  158,00     9.1.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258005074
111800033 Čme-KTV 1/2018  refakt.  24,90     9.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128488869
111800032 Podj-KTV 1/2018 byt 5 refa  57,35     9.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128521990
111702795 Pal.31 - mobily 11/2017  525,84     9.1.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2420036672
111702794 Pal.31 - pevné linky 11/2017 dobropis - 179,86     9.1.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2422819748
111702793 Pal.31 - pevné linky 11/2017  324,90     9.1.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2419999830
111702792 Koh - zámočnícke práce  45,22 ZOD 5/2016 583/EKOR/2017/VOINVE 9.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0587/2017
721700167 BN -údržba výťahu 12/2017  132,00 Z1-145-12   10.1.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18000937
111800034 UDOL-internetové pripojenie 1/2018 refa  120,00 OST/62/2015   10.1.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180046
111702800 Hlav.n. - stolár. práce 2 554,80 ZOD 9/2017 471/EKOR/2018/VOINVE 10.1.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20170038
111702799 Goraz-záhradnícke práce - refa neprav.údržba 12/2017  300,00 OST/73/2016 582/EKOR/2017/VOSBNP 10.1.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-12-17/10
111702798 Jan -plyn vyuct.fa 12/2017 7 868,89     10.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7422279758
111702797 výkon BOZP, PZS 12/2017  481,50     10.1.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 42122017
111702796 Mudr.-profylaktická kontrola riad.systému  686,28   544/EKOR/2017/VOSBNP 10.1.2018 31568645 ENERGYR spol. s.r.o. Rudlovská cesta 35 97401 Banská Bystrica 20170634
711700115 Gem - teplo 12/2017 vyuct. - 263,89     11.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000188479
111800038 Pal31 - výmena zadných kolies BA-648MR  283,00     11.1.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800100151
111800037 Gros - Garantlink W 1/2018  84,00 OST/28/2015   11.1.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 181700766
111800036 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 1/2018  296,40 7/2016 8/EKOR/2018/VOSBNP 11.1.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000005
111800035 Poistenie realitnej činnosti 1.2.2018-31.12.2018  642,00     11.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 411023763
111702804 Čme - oprava rolety  108,27 ZOD 5/2016 496/EKOR/2017/VOINVE 11.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0597/2017
111702803 Gro - obsluha kotolne 12/2017 1 260,00     11.1.2018 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 2017230
111702802 Pal31 - školenie Chastia 1 728,00   498/EKOR/2017/REKOR 11.1.2018 36490911 Chastia s.r.o. Košická 3646/68 05801 Poprad 20170220
111702801 Koh - dodávka tepla  12/2017 vyuct. - 826,94     11.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000188478
111702809 Čme-odvoz odpadu 12/2017 1 637,10     12.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417217066
111702808 Pal29 - oprava chlad.a VZT zariadení 5 401,22 32/2015 511/EKOR/2017/VOSBNP 12.1.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170714
111702807 Čme-upratovacie práce   2,60 OST/77/16 555/EKOR/2017/VSTRED 12.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117001698
111702806 Čme-upratovacie práce   1,90 OST/77/16 554/EKOR/2017/VSTRED 12.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117001697
111702805 Čme-upratovacie práce   1,03 OST/77/16 289/EKOR/2017/VSTRED 12.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117001696
81700023 Pal31 - inštalácia bezpeč.systému v objekte  49 185,00 27/2017   15.1.2018 35916648 Dellie, s.r.o. Rusovská cesta 11 85101 Bratislava 20170518
711800006 Gemer-elektr.1-3/2018  120,08     15.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7449811962
711800005 Gemer-elektr.1-3/2018  127,15     15.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7449811963
711700116 Gem- vodné 13.12-31.12.2017  499,30     15.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517122775
111800042 Koh - oprava vyuct. fa za 1-12/2016 - 23,12     15.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401254338
111800041 Pal31-členský príspevok na rok 2018  50,00     15.1.2018 42244439 Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností Školská 23 04001 Košice 2018101
111800040 Predplatné-SME  2.1-31.12.2018  201,00   548/KAGR/2017/RKAGR 15.1.2018 35790253 Petit Press a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava 80208666
111800039 Ples MZV r.2018 6 000,00     15.1.2018 35715782 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A 844 52 Bratislava 2018/004
111702825 Hum- EE 12/2017  341,15     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923755
111702824 Jan- EE 12/2017 garáže   90,56     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923754
111702823 Jan- EE 12/2017 kotolna  287,39     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923753
111702822 Čme8 - EE 12/2017 SP  100,02     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923752
111702821 Čme4 - EE 12/2017 SP  120,86     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923751
111702820 Čme8 - EE 12/2017 kotolna  250,85     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923750
111702819 Pod. - EE 12/2017  420,04     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923749
111702818 Udol- EE 12/2017  92,17     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923748
111702817 Gro- EE 12/2017  33,11     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923747
111702816 Pal.29-EE 12/2017 6 884,47     15.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293923746
111702815 Čme - oprava DEK klúča  74,00 ZoD 7/2016 173/EKOR/2017/VOSBNP 15.1.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17065
111702814 Čme-odvoz separovaného odpadu 4.Q/2017  93,29     15.1.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117124060
111702813 Udo- zmluva o úschove nádoby na separ.odpad - 4.Q/2017  57,10     15.1.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117125018
111702812 Gros-odvoz separovaného odpadu 4.Q/2017   51,79     15.1.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117124900
111702811 Čme - maľovanie po zatečení  347,20 35/2015 571/EKOR/2017/VOINVE 15.1.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 5017
111702810 Poskyt.práv.poradenstva nad rámec zmluvy 3 600,00 OST/68/2015   15.1.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 129/2017
81700024 Gor - komerčný audit a technické poradenstvo 50 640,00   286/EKOR/2017/REKOR 16.1.2018 36669504 Jones Lang LaSalle s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava 2018JLL008
111800043 Koh-KTV 1/2018 refakt.  61,80     16.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128617530
111703116 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 27,92     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213152
111703115 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 27,13     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213151
111703114 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 26,99     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213149
111703113 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 23,59     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213148
111703112 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 49,80     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213146
111703111 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 45,23     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213147
111703110 Koh- EE vyuct..1-12/2017 SP - 169,94     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213191
111703109 Koh- EE vyuct..1-12/2017 SP - 34,75     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213190
111703108 Koh- EE vyuct..1-12/2017 SP - 31,63     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213189
111703107 Koh- EE vyuct..1-12/2017 SP - 110,81     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213188
111703106 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 72,80     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213174
111703105 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 34,66     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213182
111703104 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 35,24     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213186
111703103 Koh- EE vyuct..1-12/2017 SP - 18,58     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213187
111703102 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 130,61     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213092
111703101 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 27,24     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213180
111703100 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 126,88     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213091
111703099 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 17,60     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213181
111703098 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 132,94     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213089
111703097 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 27,47     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213159
111703096 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 174,36     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213090
111703095 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 28,32     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213160
111703094 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 48,07     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213103
111703093 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 41,77     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213161
111703092 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 76,03     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213102
111703091 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 49,49     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237216162
111703090 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 20,04     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213101
111703089 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 43,84     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213163
111703088 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 5,51     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213100
111703087 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 38,15     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213183
111703086 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 60,76     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213097
111703085 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 125,51     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213095
111703084 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 66,24     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213184
111703083 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 94,18     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213094
111703082 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 31,28     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213185
111703081 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 96,42     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213114
111703080 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 22,30     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213158
111703079 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 41,44     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213113
111703078 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 93,83     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213168
111703077 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 26,88     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213153
111703076 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 22,09     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213154
111703075 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 84,89     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213155
111703074 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 12,38     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213156
111703073 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 67,34     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213111
111703072 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 12,74     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213122
111703071 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 70,39     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213110
111703070 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 17,28     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213123
111703069 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 339,14     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213164
111703068 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 101,41     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213108
111703067 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 82,02     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213165
111703066 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 32,40     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213106
111703065 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 44,23     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213166
111703064 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 51,91     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213167
111703063 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 21,79     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213105
111703062 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 179,12     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213132
111703061 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 0,04     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213133
111703060 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 3,10     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213119
111703059 Čme- EE vyuct..1-12/2017  SP - 33,16     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213115
111703058 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 121,19     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213120
111703057 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 73,78     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213121
111703056 Čme- EE vyuct..1-12/2017  garaže - 29,90     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213116
111703055 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 164,92     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213070
111703054 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 143,45     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213124
111703053 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 194,04     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213068
111703052 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 17,86     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213125
111703051 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 212,96     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213080
111703050 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 66,91     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213126
111703049 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 68,08     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213079
111703048 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 39,77     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213127
111703047 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 122,65     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213128
111703046 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 20,44     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213077
111703045 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 65,81     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213129
111703044 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 42,44     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213076
111703043 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 170,11     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213074
111703042 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 147,18     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213130
111703041 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 78,52     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213075
111703040 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 119,12     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213138
111703039 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 114,90     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213085
111703038 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 61,46     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213169
111703037 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 81,58     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213086
111703036 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 47,95     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213170
111703035 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 40,74     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213172
111703034 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 34,54     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213171
111703033 Čme- EE vyuct..1-12/2017   - 94,79     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213098
111703032 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 47,87     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213144
111703031 Čme- EE vyuct..1-12/2017  garáže - 77,14     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213117
111703030 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 24,86     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213145
111703029 Čme- EE vyuct..1-12/2017  dielna - 1,79     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213118
111703028 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 43,84     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213134
111703027 Čme- EE vyuct..1-12/2017  - 114,01     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213081
111703026 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 49,80     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213135
111703025 Čme- EE vyuct..1-12/2017  - 68,14     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213082
111703024 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 15,06     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213136
111703023 Čme- EE vyuct..1-12/2017  - 9,97     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213083
111703022 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 35,74     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213143
111703021 Čme- EE vyuct..1-12/2017  - 55,52     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213071
111703020 Čme- EE vyuct..1-12/2017  - 152,74     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213072
111703019 Čme- EE vyuct..1-12/2017   8,15     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213214
111703018 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 45,34     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213175
111703017 Čme- EE vyuct..1-12/2017   6,89     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213093
111703016 Čme- EE vyuct..1-12/2017   59,77     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213088
111703015 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 127,10     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213176
111703014 Čme- EE vyuct..1-12/2017   54,90     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213087
111703013 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 99,28     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213177
111703012 Čme- EE vyuct..1-12/2017   134,35     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213104
111703011 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 95,08     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213178
111703010 Čme- EE vyuct..1-12/2017   12,82     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213099
111703009 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 5,89     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213179
111703008 Čme- EE vyuct..1-12/2017   48,66     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213096
111703007 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 17,45     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213139
111703006 Čme- EE vyuct..1-12/2017   92,28     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213112
111703005 Čme- EE vyuct..1-12/2017   148,62     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213109
111703004 Koh- EE vyuct..1-12/2017  - 77,04     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213140
111703003 Čme- EE vyuct..1-12/2017 volny  8,29     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213107
111703002 Čme- EE vyuct..1-12/2017   155,38     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213213
111703001 Čme- EE vyuct..1-12/2017   68,05     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213069
111703000 Koh- EE vyuct..1-12/2017   10,33     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213215
111702999 Čme- EE vyuct..1-12/2017   112,86     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213078
111702998 Koh- EE vyuct..1-12/2017   53,17     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213150
111702997 Čme- EE vyuct..1-12/2017   21,32     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213073
111702996 Koh- EE vyuct..1-12/2017   34,30     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213218
111702995 Koh- EE vyuct..1-12/2017   8,46     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213217
111702994 Čme- EE vyuct..1-12/2017   1,03     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213084
111702993 Koh- EE vyuct..1-12/2017   97,00     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213216
111702992 Koh- EE vyuct..1-12/2017   76,31     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213157
111702991 Koh- EE vyuct..1-12/2017   4,86     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213131
111702990 Koh- EE vyuct..1-12/2017   10,85     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213173
111702989 Koh- EE vyuct..1-12/2017   11,58     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213137
111702988 Udo- EE vyuct..1-12/2017   139,99     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213197
111702987 Udo- EE vyuct..1-12/2017  - 189,23     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213198
111702986 Koh- EE vyuct..1-12/2017   34,61     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213141
111702985 Udo- EE vyuct..1-12/2017  - 78,17     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213196
111702984 Udo- EE vyuct..1-12/2017 volny - 554,58     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213195
111702983 Koh- EE vyuct..1-12/2017   29,72     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213142
111702982 Udo- EE vyuct..1-12/2017 SP - 265,28     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7200178715
111702981 Gro- EE 1-12/2017 13 751,93     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7290003031
111702980 Pod- EE vyuct..1-12/2017 byt 5 - 207,12     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213192
111702979 Doh- EE vuct. 1-12/2017  698,18     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213193
111702978 Doh- EE vyuct..1-12/2017  - 194,95     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213194
111702977 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866038
111702976 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,12     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866037
111702975 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 5,17     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277927
111702974 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 7,02     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277898
111702973 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 63,06     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213205
111702972 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,70     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275867
111702971 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 178,10     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213204
111702970 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 21,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275866
111702969 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,96     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275865
111702968 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 111,42     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213203
111702967 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 5,27     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277899
111702966 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 78,86     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213202
111702965 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 1,74     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866064
111702964 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 230,58     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213200
111702963 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,18     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275844
111702962 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,49     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275846
111702961 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,91     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275847
111702960 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 52,27     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213199
111702959 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,06     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275848
111702958 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,64     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275851
111702957 Jan- EE vyuct..1-12/2017 SP - 167,54     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213212
111702956 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,34     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275853
111702955 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 58,90     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213211
111702954 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 1,54     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275854
111702953 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 97,36     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213210
111702952 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275871
111702951 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,56     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275876
111702950 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 113,66     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213208
111702949 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275875
111702948 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275878
111702947 Jan- EE vyuct..1-12/2017  - 272,90     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213207
111702946 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,01     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866059
111702945 Jan- EE vyuct..1-12/2017   46,00     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213206
111702944 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866047
111702943 Jan- EE vyuct..1-12/2017 volny  16,00     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213201
111702942 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 9,74     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866046
111702941 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 4,39     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419297779
111702940 Jan- EE vyuct..1-12/2017   88,54     17.1.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7237213209
111702939 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 4,43     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866045
111702938 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,16     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275887
111702937 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,11     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275870
111702936 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 1,22     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866061
111702935 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,70     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277924
111702934 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,48     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277895
111702933 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 28,48     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277896
111702932 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275869
111702931 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 10,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275859
111702930 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,18     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866051
111702929 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,18     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866050
111702928 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 13,02     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275861
111702927 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,22     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277905
111702926 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,89     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277917
111702925 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,39     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277914
111702924 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 8,61     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277926
111702923 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,18     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277923
111702922 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 328,66     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277928
111702921 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,48     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277929
111702920 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866033
111702919 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 4,70     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866035
111702918 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,78     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277897
111702917 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,91     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866036
111702916 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 8,76     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275852
111702915 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,83     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275868
111702914 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  1,44     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275849
111702913 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,42     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275845
111702912 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 1,86     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275856
111702911 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,78     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275843
111702910 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 4,12     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866048
111702909 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,26     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275850
111702908 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,25     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275872
111702907 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,34     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866043
111702906 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,25     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275874
111702905 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,76     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866041
111702904 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,25     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275873
111702903 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,22     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419297781
111702902 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  26,62     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866058
111702901 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 69,64     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277891
111702900 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  1,44     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275880
111702899 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  2,56     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275879
111702898 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 64,02     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277890
111702897 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,25     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275877
111702896 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  1,20     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866060
111702895 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277887
111702894 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  4,88     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275888
111702893 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,01     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277880
111702892 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  1,84     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419297778
111702891 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277925
111702890 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,09     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275883
111702889 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  5,11     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275885
111702888 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,01     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275864
111702887 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  12,98     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275886
111702886 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 97,14     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277904
111702885 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,25     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275882
111702884 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,48     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277907
111702883 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  1,30     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275881
111702882 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,39     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277908
111702881 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  5,52     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275860
111702880 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 3,54     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277912
111702879 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  3,73     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277902
111702878 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 8,17     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277913
111702877 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  6,66     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275863
111702876 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 12,91     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277916
111702875 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,46     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275862
111702874 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  2,30     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866057
111702873 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,70     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866053
111702872 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 0,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277920
111702871 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,50     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866052
111702870 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866049
111702869 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  2,46     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866055
111702868 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  110,68     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277879
111702867 Koh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  7,36     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277918
111702866 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  5,78     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866034
111702865 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,66     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866039
111702864 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,56     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275855
111702863 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  0,84     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275857
111702862 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  18,20     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277878
111702861 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  6,27     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866044
111702860 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  3,05     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275884
111702859 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  331,55     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277889
111702858 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  3,41     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277888
111702857 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  455,11     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277886
111702856 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  10,73     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866062
111702855 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  132,95     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277906
111702854 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  12,21     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277915
111702853 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  3,88     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277921
111702852 Čme - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  7,36     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866054
111702851 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,12     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866056
111702850 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 36,12     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277922
111702849 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 12,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277919
111702848 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 23,07     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277911
111702847 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 5,65     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277909
111702846 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 14,34     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277903
111702845 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 1,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866042
111702844 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 6,12     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277901
111702843 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 volny - 7,91     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277900
111702842 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  2,81     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866063
111702841 Doh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  194,31     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275858
111702840 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 SP  7,92     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277883
111702839 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  67,99     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277882
111702838 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 volny  58,13     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277881
111702837 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  36,38     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866040
111702836 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 594,33     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7418866065
111702835 Udo - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 78,66     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277910
111702834 HUM - plyn 1-12/2017  1 677,86 Z201528835   17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419297780
111702833 Gro - plyn  12/2017  2 296,46     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7438275889
111702832 Pod - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  98,89     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277894
111702831 Pod - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 1 148,53     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277893
111702830 Pod - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 byt 1  77,11     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277892
111702829 Pal31 - plyn vyuct.fa 1.-31.12.2017 1 245,00     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277877
111702828 Pal29B - plyn vyuct.fa 1.-31.12.2017 1 782,22     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277885
111702827 Pal29A - plyn vyuct.fa 1.-31.12.2017 1 818,95     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7424277884
111702826 Pal29B - plyn vyuct.fa 20.9.-.31.12.2017 byt č.4  162,30     17.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419297782
111800178 Udo - plyn  1-6/2018  564,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822256
111800177 Udo - plyn  1-6/2018  381,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822302
111800176 Udo - plyn  1-6/2018 SP  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822065
111800175 Udo - plyn  1-6/2018 1 007,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822064
111800174 Udo - plyn  1-6/2018 volny  974,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822063
111800173 Udo - plyn  1-6/2018  931,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822335
111800172 Doh - plyn  1-6/2018  197,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822358
111800171 Pod - plyn  1-6/2018 byt 4  213,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822073
111800170 Pod - plyn  1-6/2018 byt1  718,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822072
111800169 Pal29 - plyn  1-6/2018 byt 4  274,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822442
111800168 Jan - plyn  1-6/2018 volny  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822079
111800167 Jan - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822268
111800166 Jan - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822305
111800165 Jan - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822325
111800164 Jan - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822272
111800163 Jan - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822258
111800162 Jan - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822236
111800161 Jan - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822080
111800160 Jan - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822255
111800159 Jan - plyn  1-6/2018  35,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822333
111800158 Čme - plyn  1-3/2018  11,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822067
111800157 Čme - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822269
111800156 Čme - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822318
111800155 Čme - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822322
111800154 Čme - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822355
111800153 Čme - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822253
111800152 Čme - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822275
111800151 Čme - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822279
111800150 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822068
111800149 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822267
111800148 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822356
111800147 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822323
111800146 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822062
111800145 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822351
111800144 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822280
111800143 Čme - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822259
111800142 Čme - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822271
111800141 Čme - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822306
111800140 Čme - plyn  1-6/2018  31,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822357
111800139 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822371
111800138 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822276
111800137 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822300
111800136 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822315
111800135 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822264
111800134 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822290
111800133 Čme - plyn  1-6/2018  35,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822263
111800132 Čme - plyn  1-6/2018  36,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822331
111800131 Čme - plyn  1-6/2018  37,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822289
111800130 Čme - plyn  1-6/2018  38,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822281
111800129 Čme - plyn  1-6/2018  39,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822303
111800128 Čme - plyn  1-6/2018  42,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822260
111800127 Čme - plyn  1-6/2018  52,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822395
111800126 Čme - plyn  1-6/2018  166,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822278
111800125 Čme - plyn  1-6/2018  219,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822237
111800124 Čme - plyn  1-6/2018  272,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822071
111800123 Čme - plyn  1-6/2018  290,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822307
111800122 Čme - plyn  1-6/2018  323,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822070
111800121 Čme - plyn  1-6/2018  327,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822061
111800120 Čme - plyn  1-6/2018 volny  356,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822249
111800119 Čme - plyn  1-6/2018  475,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822060
111800118 Čme - plyn  1-6/2018  649,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822066
111800117 Čme - plyn  1-6/2018  691,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822069
111800116 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822381
111800115 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822380
111800114 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822379
111800113 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822390
111800112 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822377
111800111 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822386
111800110 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822385
111800109 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822383
111800108 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822382
111800107 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822277
111800106 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822378
111800105 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822376
111800104 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822384
111800103 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822388
111800102 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822348
111800101 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822343
111800100 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822391
111800099 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822389
111800098 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822375
111800097 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822274
111800096 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 1745822352
111800095 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822344
111800094 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822321
111800093 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822329
111800092 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822387
111800091 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822273
111800090 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822298
111800089 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822314
111800088 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822433
111800087 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822440
111800086 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822262
111800085 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822319
111800084 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822361
111800083 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822339
111800082 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822340
111800081 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822320
111800080 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822349
111800079 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822334
111800078 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822362
111800077 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822326
111800076 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822412
111800075 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822074
111800074 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822075
111800073 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822310
111800072 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822336
111800071 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822330
111800070 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822243
111800069 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822076
111800068 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822350
111800067 Koh - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822374
111800066 Koh - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822328
111800065 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822324
111800064 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822432
111800063 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822354
111800062 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822266
111800061 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822400
111800060 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822341
111800059 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822409
111800058 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822369
111800057 Koh - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822083
111800056 Koh - plyn  1-6/2018  31,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822308
111800055 Koh - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822370
111800054 Koh - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822373
111800053 Koh - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822292
111800052 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822365
111800051 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822401
111800050 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822077
111800049 Koh - plyn  1-6/2018  36,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822078
111800048 Koh - plyn  1-6/2018  41,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822327
111800046 SPIN-systémové práce nad rámec zmluvy  306,00     18.1.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218010779
111800045 SPIN-systémová podpora 1-6/2017  970,98 SPIN 2-1-2015-012   18.1.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218010510
111800044 PHM 1/2018 BA648 PC  185,28 62/2008   18.1.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038350500
111703127 Jan-vodné 12/2017  550,57     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517124764
111703126 Čme - stočné12/2017 1 076,60     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517124763
111703125 Koh 8- vodné 12/2017  570,62     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517123831
111703124 Koh 2-10- vodné 12/2017  294,23     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517123830
111703123 Udol-vodné 21.2.-31.12.2017  114,66     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517125849
111703122 Pal29 - vodné 12/2017  338,81     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517125007
111703121 Pod - vodné 12/2017  31,20     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517124969
111703120 Gros- vodné 12/2017  93,43     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 117201756
111703119 Pal31 - vodné 12/2017  57,95     18.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517124762
111703118 Doh- oprava kotlov  228,34 36/2017 552/EKOR/2017/VOSBNP 18.1.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20170364
111703117 Udo- oprava kotla  844,99 36/2017 502/EKOR/2017/VOSBNP 18.1.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20170363
721700168 B.Němcovej-stočné  14.-31.12.2017  316,52     19.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217221451
111800180 Čme - plyn  1-6/2018  26,00     19.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822252
111800179 Jan -plyn opravná.fa 1-12/2016 - 8,47     19.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417928019
111800047 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 3 069,49   10/EKOR/20187/REKOR 19.1.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770183380
111703129 Hum- zrážky 14.-31.12.2017  106,38     19.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217218544
111703128 Gros -serv. prehliadka a kontrola EPS 10-12/2017  216,00 12/2015   19.1.2018 35692944 MP Elektronik spol. s r. o. Bohúňova 22 81104 Bratislava 171634
111800184 Bankové potvrdenie pre audit k 31.12.2017  60,00     22.1.2018 31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina 7180600019
111800182 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 699,73   12/EKOR/2018/REKOR 22.1.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770189008
111800181 Pod - inzercia - propagácia budovy za obdobie 20.1.- 19.4.2018  241,74   16/KAGR/2018/VO OBCHO 22.1.2018 35948493 Porter, s.r.o. Pluhová 42 83103 Bratislava 51180041
111703130 Pal29-zimná údržba 122017 1 235,13     22.1.2018 48004421 MODIFIN Facility s. r. o. Domkárska 12 821 05 Bratislava 2017003313
111800185 Čme - oprava dverí, zámočnícke práce  417,12 ZOD 5/2016 9/EKOR/2018/VOINVE 23.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018004
111800004 Hviezd.n.(Paulínyho)-nájomné za pozemok na r.2018  13,27     23.1.2018 603147 Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré mesto Vajanského nábrežie č. 3 814 21 Bratislava 49/2011
111703133 Jan - plyn  vyuct.fa 1-12.2017 - 2,50     23.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417928328
111703132 Pal.31 - pevné linky 12/2017  148,46     23.1.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2424434724
111703131 Pal.31 - mobily 12/2017  524,14     23.1.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2424471805
711700117 Ge -spotreba EE - osvetlenie záhrady, vstup do domu 5 839,02     24.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700135
111703134 Doh - plyn  vyuct.fa 1-12.2017  22,10     24.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417929723
111800187 Bankové potvrdenie pre audit k 31.12.2017  80,00     25.1.2018 00686930 Tatra Banka, a.s. Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 2BD/220118/026
111800186 Jan - plyn  1-6/2018  25,00     25.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7106233827
721800006 BN - oprava dažď.zvodu  122,40 ZOD/15/2016 524/EKOR/2017/VOSBNP 26.1.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018003
111800188 Čme - oprava dažďových zvodov  421,00 ZOD/15/2016 526/EKOR/2017/VOSBNP 26.1.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018005
111800192 Pal29 - oprava osvetlenia vlajok  80,40 7/2016 6EKOR/2018/VOSBNP 29.1.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18001
111800191 Koh-upratovacie práce   1,02 OST/77/16 577/EKOR/2017/VSTRED 29.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000023
111800190 Pod - plyn vyuct. 1-12/2017 byt č.3  183,79     29.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417931558
111800189 Pal31 - seminár  78,00   18/EKOR/2018/REKOR 29.1.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180100292
711800007 Gem - teplo 2/2018 1 750,00     30.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
111800193 Koh - dodávka tepla 2/2018 4 700,00     30.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322
721800008 BN- dodanie a inštal. DO  82,55 OST 47/2015   31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180085
711800008 Ge -upratovanie 1/2018  301,74     31.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800008
111800198 CHASTIA-systémová podpora a aktualizácia SW  5 331,74 04/2008-SSDZ   31.1.2018 36490911 Chastia s.r.o. Košická 3646/68 05801 Poprad 20180023
111800197 Čme- oprava garáž.brán  188,47 OST 47/2015   31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180084
111800196 Čme- dodanie a inštal.DO  497,68 OST 47/2015   31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180083
111800195 Pal31 - jazykový preklad dokumentu   86,40     31.1.2018 45235465 Language Arts, s.r.o. Panská 245/13 81101 Bratislava 180015
111800194 Koh- sťahovacie práce   400,00 ZOD/25/2013 14/EKOR/2018/VSTRED 31.1.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 2/2018
81800001 Pal31-- Firewall Microtik s inštaláciou  600,00 - 15/EKOR/2018/VOINVE 1.2.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18001
721800007 BN - poplatok za správu  2/2018  381,60     1.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800010
711800009 Ge -poplatok za správu 2/2018  167,44     1.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800009
111800200 PHM 1/2018 BA648 PC  634,08 62/2008   1.2.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038352461
111800199 Technická podpora IT služby - 1/2018 1 968,00 OST/72/2016   1.2.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18002
721800009 BN - upratovanie 1/2018  150,00 1/2014 dodatok   2.2.2018 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2018001
711800010 Gemer- revízie výťahov 1/2018  52,03     2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18019
111800211 Hum - odmena znalecký posudok -prevod nehnutelnosti 1 479,80 56/2014 21/EKOR/2018/VOINVE  2.2.2018 11634146 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 2399/13 81108 Bratislava-Staré Mesto 2181008
111800210 Pod - plyn 1-6/2018 byt č.3  231,00     2.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7278984417
111800209 Doh - plyn  1-6/2018  331,00     2.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7278984465
111800208 Pal31-UPC Direct Medium 2/2018  11,41     2.2.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64721034
111800207 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 2/2018  100,13 23/2013   2.2.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201802006
111800206 Gros- revízie výťahov 1/2018  61,20 ZoD/8/2015   2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18020
111800205 Čme- revízia výťahov 1/2018 1 410,00 ZoD/8/2014 37/EKOR/2017/VOSBNP 2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18018
111800204 Goraz-záhradnícke práce 1/2018  504,00 OST/73/2016   2.2.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-1-18/01
111800203 Janč- KTV 2/2018 refa  10,90     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129032414
111800202 Čme-KTV 2/2018 KP  86,80     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128990589
111800201 Koh-KTV 2/2018 refakt.  39,20     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128959665
721800013 B.Němcovej- oprava osvetlenia  151,80   401/EKOR/2017/VOSBNP 5.2.2018 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 03/2018
721800012 BN-zimná údržba 1/2018  219,22 ZoD BN/1/2015   5.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18075
721800011 BN-zimná údržba 12/2017  219,22 ZoD BN/1/2015   5.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18076
721800010 B.Němcovej- prenájom rohoží 1.1.-.28.1.2018  45,22     5.2.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1801854
711800012 Prenájom rohoží 1.1.-.28.1.2018  11,16     5.2.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1801330
711800011 GE - zimná údržba 1/2018  209,09     5.2.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2018008
111800221 Gro - strážna služba 1/2018 vyjazd   21,60 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180069
111800220 Pod - strážna služba 1/2018 vyjazd   21,24 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180068
111800219 Gros - strážna služba 1/2018  84,00 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180064
111800218 Gros - strážna služba 1/2018 1 889,04 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180063
111800217 Udol-  strážna služba 1/2018  168,00 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180062
111800216 Pal29 - strážna služba 1/2018 6 970,13 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180061
111800215 Pal31 - strážna služba 1/2018 1 498,46 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180060
111800214 Som-odstran. zavad z prehl. MaR 1 248,00   574/EKOR/2017/VOSBNP 5.2.2018 31336230 GASENERG spol. s.r.o. Račianska 71 83259 Bratislava 112018
111800213 UDOL-internetové pripojenie 2/2018  120,00 OST/62/2015   5.2.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180210
721800014 BN-zimná údržba 11/2017  93,95 ZoD BN/1/2015   6.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18086
111800222 Poskyt.práv.poradenstva - 1/2018 2 040,00 OST/68/2015   6.2.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 008/2018
721800015 B.Němcovej-telefóny (výťah) 1/2018  14,00     7.2.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8202000137
111800232 Udo - dodanie a montáž klimy výmena 8 961,00 22/2017 561/EKOR/2017/VOINVE 7.2.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2018005
111800231 Udo - drobné stolár. práce 4 227,60 ZOD 9/2017 559/EKOR/2017/VOINVE 7.2.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180001
111800230 Hol - PO   421,20     7.2.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 41012018
111800229 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 1/2018 2 280,00 OST/6/2013   7.2.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0032018
111800228 Pal31 - vodné 1/2018  62,41     7.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184033985
111800227 Pal29 - vodné 1/2018  332,12     7.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184034016
111800226 Mud - oprava strechy  510,70 ZOD/15/2016 30/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018011
111800225 Fer - oprava  strechy  125,01 ZOD/15/2016 18/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018010
111800224 Koh - oprava plochej strechy  154,40 ZOD/15/2016 31/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018009
111800223 Čme - monitoring potrubia  414,00 ZOD/15/2016 32/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018008
111800390 Koh- EE 1-2/2018 SP  222,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011556
111800389 Koh- EE 1-2/2018 SP  213,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011553
111800388 Koh- EE 1-2/2018 SP  187,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011552
111800387 Koh- EE 1-2/2018 SP  183,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011555
111800386 Koh- EE 1-2/2018 SP  170,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011554
111800385 Koh- EE 1-2/2018   144,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011548
111800384 Koh- EE 1-2/2018   133,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011495
111800383 Koh- EE 1-2/2018   97,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011493
111800382 Koh- EE 1-2/2018   95,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011507
111800381 Koh- EE 1-2/2018   93,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011641
111800380 Koh- EE 1-2/2018   88,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011541
111800379 Koh- EE 1-2/2018   84,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011491
111800378 Koh- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011520
111800377 Koh- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011509
111800376 Koh- EE 1-2/2018   73,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011542
111800375 Koh- EE 1-2/2018   73,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011683
111800374 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011489
111800373 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011533
111800372 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011550
111800371 Koh- EE 1-2/2018   70,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011492
111800370 Koh- EE 1-2/2018   69,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011515
111800369 Koh- EE 1-2/2018   67,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011530
111800368 Koh- EE 1-2/2018   65,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011518
111800367 Koh- EE 1-2/2018   63,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011505
111800366 Koh- EE 1-2/2018   63,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011532
111800365 Koh- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011482
111800364 Koh- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011544
111800363 Koh- EE 1-2/2018   61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011500
111800362 Koh- EE 1-2/2018   61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011522
111800361 Koh- EE 1-2/2018   60,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011486
111800360 Koh- EE 1-2/2018   60,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011498
111800359 Koh- EE 1-2/2018   59,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011485
111800358 Koh- EE 1-2/2018   59,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011524
111800357 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011483
111800356 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011539
111800355 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011499
111800354 Koh- EE 1-2/2018   57,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011538
111800353 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011510
111800352 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011543
111800351 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011535
111800350 Koh- EE 1-2/2018   55,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011529
111800349 Koh- EE 1-2/2018   55,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011549
111800348 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011523
111800347 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011547
111800346 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011546
111800345 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011490
111800344 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011551
111800343 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011508
111800342 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011506
111800341 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011488
111800340 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011531
111800339 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011527
111800338 Koh- EE 1-2/2018   50,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011517
111800337 Koh- EE 1-2/2018   49,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011545
111800336 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011487
111800335 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011512
111800334 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011684
111800333 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011534
111800332 Koh- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011496
111800331 Koh- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011516
111800330 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011484
111800329 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011528
111800328 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011537
111800327 Koh- EE 1-2/2018   45,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011504
111800326 Koh- EE 1-2/2018   45,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011536
111800325 Koh- EE 1-2/2018   44,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011511
111800324 Koh- EE 1-2/2018   44,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011521
111800323 Koh- EE 1-2/2018   42,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011514
111800322 Koh- EE 1-2/2018   41,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011497
111800321 Koh- EE 1-2/2018   40,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011525
111800320 Koh- EE 1-2/2018   40,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011540
111800319 Koh- EE 1-2/2018   39,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011501
111800318 Koh- EE 1-2/2018   39,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011526
111800317 Koh- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011513
111800316 Koh- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011693
111800315 Koh- EE 1-2/2018   37,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011494
111800314 Koh- EE 1-2/2018   23,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011519
111800313 Čme- EE 1-2/2018   22,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011445
111800312 Čme- EE 1-2/2018   35,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011463
111800311 Čme- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011446
111800310 Čme- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011475
111800309 Čme- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011476
111800308 Čme- EE 1-2/2018   50,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011452
111800307 Čme- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011459
111800306 Čme- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011442
111800305 Čme- EE 1-2/2018  volny  57,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011433
111800304 Čme- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011471
111800303 Čme- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011474
111800302 Čme- EE 1-2/2018 dielna  62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011481
111800301 Čme- EE 1-2/2018   68,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011451
111800300 Čme- EE 1-2/2018   70,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011465
111800299 Čme- EE 1-2/2018 gar  72,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011479
111800298 Čme- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011469
111800297 Čme- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011634
111800296 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011462
111800295 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011441
111800294 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011430
111800293 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011457
111800292 Čme- EE 1-2/2018   78,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011467
111800291 Čme- EE 1-2/2018 SP  80,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011477
111800290 Čme- EE 1-2/2018   83,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011454
111800289 Čme- EE 1-2/2018   84,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011460
111800288 Čme- EE 1-2/2018   85,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011456
111800287 Čme- EE 1-2/2018   86,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011472
111800286 Čme- EE 1-2/2018   87,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011444
111800285 Čme- EE 1-2/2018   91,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011440
111800284 Čme- EE 1-2/2018   95,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011439
111800283 Čme- EE 1-2/2018   96,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011470
111800282 Čme- EE 1-2/2018   97,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011435
111800281 Čme- EE 1-2/2018   99,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011447
111800280 Čme- EE 1-2/2018   99,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011579
111800279 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011461
111800278 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011455
111800277 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011443
111800276 Čme- EE 1-2/2018   102,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011438
111800275 Čme- EE 1-2/2018   104,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011468
111800274 Čme- EE 1-2/2018   106,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011453
111800273 Čme- EE 1-2/2018   109,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011436
111800272 Čme- EE 1-2/2018   113,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011450
111800271 Čme- EE 1-2/2018 gar  114,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011480
111800270 Čme- EE 1-2/2018   114,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011432
111800269 Čme- EE 1-2/2018   115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011431
111800268 Čme- EE 1-2/2018   115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011458
111800267 Čme- EE 1-2/2018   122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011437
111800266 Čme- EE 1-2/2018   123,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011464
111800265 Čme- EE 1-2/2018   124,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011466
111800264 Čme- EE 1-2/2018   128,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011448
111800263 Čme- EE 1-2/2018   142,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011473
111800262 Čme- EE 1-2/2018   144,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011434
111800261 Čme- EE 1-2/2018   245,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011449
111800260 Udo- EE 1-2/2018 SP  237,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011564
111800259 Udo- EE 1-2/2018  107,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011563
111800258 Udo- EE 1-2/2018  208,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011562
111800257 Udo- EE 1-2/2018  280,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011561
111800256 Udo- EE 1-2/2018 volny  332,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011560
111800255 Jan- EE 1-2/2018 volny  61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011577
111800254 Jan- EE 1-2/2018  110,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011569
111800253 Jan- EE 1-2/2018  108,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011571
111800252 Jan- EE 1-2/2018 SP  115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011578
111800251 Jan- EE 1-2/2018  117,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011570
111800250 Jan- EE 1-2/2018  121,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011566
111800249 Jan- EE 1-2/2018  122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011573
111800248 Jan- EE 1-2/2018  122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011574
111800247 Jan- EE 1-2/2018 volny  124,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011567
111800246 Jan- EE 1-2/2018  125,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011568
111800245 Jan- EE 1-2/2018  126,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011572
111800244 Jan- EE 1-2/2018  138,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011565
111800243 Jan- EE 1-2/2018  192,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011575
111800242 Jan- EE 1-2/2018  210,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011576
111800241 Doh- EE 1-2/2018  303,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011558
111800240 Doh- EE 1-2/2018  173,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011559
111800239 Pod. - EE 1-2/2018 byt 5  191,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011557
111800238 Gro- EE 1-2/2018 3 447,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011478
111800237 Gro - renovácia časti 6.NP 8 707,57 38/2015 581/EKOR/2017/VOINVE 8.2.2018 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF180009
111800236 Udol-vodné 1.1. - 20.1.2018  342,82     8.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184020471
111800235 Pal31-internetové pripojenie 3/2018  398,33     8.2.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318005739
111800234 Gros - Garantlink W 2/2018  84,00 OST/28/2015   8.2.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101802181
111800233 Pod-upratovacie práce   0,88 OST/77/16 7/EKOR/2018/VSTRED 8.2.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000035
721800018 BN -údržba výťahu 1/2018  133,72 Z1-145-12   9.2.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18001299
721800017 BN - EE - 1/2018 vyuct. - 57,11     9.2.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811027406
721800016 B.Němcovej-stočné  1.1.-19.1.2018  220,67     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001491
111800403 Pod - zrážky 1/2018  68,57     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181003563
111800402 Pal31 - zrážky 1/2018  166,99     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181003562
111800401 Koh 8- vodné 1.1.-23.1.2018  49,04     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001490
111800400 Hum- zrážky 1.1.-19.1.2018  108,59     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001492
111800399 HUM - plyn 1/2018 1 982,29 Z201528835   9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935609
111800398 Gro - plyn  1/2018 2 373,91     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935608
111800397 Pod - plyn  1/2018 kotolna 1 275,01     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935607
111800396 Pal29B - plyn 1/2018 1 999,45     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935606
111800395 Pal29A - plyn 1/2018 2 084,68     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935605
111800394 Pal31 - plyn 1/2017 1 389,20     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935604
111800393 Pal31- služby energet.poradenstva 1/2018 1 440,00     9.2.2018 44286902 Global Facility, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava 201801023
111800392 Čme-KTV 2/2018  refakt.  24,90     9.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129319583
111800391 Podj-KTV 2/2018 byt 5 refa  53,79     9.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129352786
721800019 BN - EE - 3/2018  158,00     12.2.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258037080
711800014 Gem - teplo 1/2018 vyuct. - 341,76     12.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000190347
711800013 Ge - zámočnícke práce  24,00 ZOD 5/2016 22/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018037
111800414 Koh - maľovanie   174,70 35/2015 43/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0418
111800413 Koh - maľovanie   286,80 35/2015 44/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0518
111800412 Pal29 - oprava klímy FDP 2 080,50 22/2017 34/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2018007
111800411 Koh - dodávka tepla  1/2018 vyuct. - 407,68     12.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000190346
111800410 Jan -plyn vyuct.fa 1/2018 8 230,36     12.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7422281886
111800409 Pal29 - oprava klimy Berlin Chemie 1 178,64 32/2015 26/EKOR/2018/VOSBNP 12.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180014
111800408 Pal29- naprogram.vstupnej karty Berlin Chemie  33,12 1/2016 49/EKOR/2018/VOSBNP 12.2.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000099
111800407 Koh - zámočnícke práce  60,00 ZOD 5/2016 27/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018043
111800406 Čme - maľovanie   629,80 35/2015 39/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0318
111800405 Jan - maľovanie   854,20 35/2015 45/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0218
111800404 Goraz- dobropis záhradnícke práce - 300,00 OST/73/2016 582/EKOR/2017/VOSBNP 12.2.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 12-02-18/01
111800416 Koh - drobné stolár. práce  725,40 ZOD 9/2017 28/EKOR/2018/VOINVE 13.2.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180002
111800415 Jan - oprava potrubia  342,00 56/2014 568/EKOR/2017/REKOR 13.2.2018 44549318 TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28 851 04 Bratislava 2018038
111800419 Udo -  oprava el.rúry  57,60 ZoD/26/2013 33/EKOR/2018/VSTRED 14.2.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180065
111800418 Koh -  oprava umývačky riadu  28,80 ZoD/26/2013 33/EKOR/2018/VSTRED 14.2.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180064
111800417 Pal29A-upratovacie práce 1/2018 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   14.2.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000095
111800212 Gro -  dod. a montáž kuchynskej linky výmena KVOP 2 567,90   578/EKOR/2017/VOINVE 14.2.2018 46831282 Distillchem, s. r. o. 202 023 56 Makov 201801
721800020 BN - pokládka dlažby  49,80     15.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800011
711800015 Gem- vodné 1.1.-22.1.2018  530,50     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005312
111800430 Pod - vodné 1/2018  49,04     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184054612
111800429 Koh 2-10- vodné 1/2018  66,88     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005311
111800428 Jan- EE 1/2018 garáže   96,43     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520522
111800427 Jan- EE 1/2018 kotolna  306,65     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520521
111800426 Čme8 - EE 1/2018 kotolna  266,45     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520518
111800425 Čme8 - EE 1/2018 SP  107,74     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520520
111800424 Pod. - EE 1/2018  366,80     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520517
111800423 Udol- EE 1/2018  98,99     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520516
111800422 Gro- EE 1/2018  33,11     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520515
111800421 Pal.29-EE 1/2018 7 721,08     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520514
111800420 Pal29 - chladnička kombi FDP  420,34   51/EKOR/2018/VOSBNP 15.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180061
711800016 Gemer-ročné poistenie objektu 1.3.2018-28.2.2019  429,17     16.2.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 511044714
111800438 Čme - maľovanie   944,00 35/2015 61/EKOR/2018/VOINVE 16.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0718
111800437 Pal6 - maľovanie   483,40 35/2015 53/EKOR/2018/VOINVE 16.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0618
111800436 PHM 2/2018 BA648 PC  324,31 62/2008   16.2.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038354570
111800435 Čme4 - EE 1/2018 SP  119,34     16.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520519
111800434 Hum- EE 1/2018  430,44     16.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520523
111800433 Hum - odhad hodnoty nehnuteľnosti 1 440,00   13/EKOR/2018/REKOR 16.2.2018 36669504 Jones Lang LaSalle s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava 2018JLL081
111800432 Gros- vodné 1/2018  163,50     16.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005313
111800431 Koh-KTV 2/2018 refakt.  61,80     16.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129449748
111800440 Pal.31 - mobily 1/2018  514,18     20.2.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2428921873
111800439 Pal.31 - pevné linky 1/2018  145,61     20.2.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2428884705
111800183 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 2/2018  296,40 7/2016 66/EKOR/2018/VOSBNP 20.2.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000136
81800002 Pal29 - vypracovanie projekt.dokumentácie 21 170,76 -   21.2.2018 44179812 ARQITEQ Donnerova 84105 Bratislava 01/2018
111800443 Pal6 - byt 7 chladnička  1 029,08   56/EKOR/2018/VOSBNP 21.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180076
111800442 Pal29-zimná údržba 1/2018 1 801,63     21.2.2018 48004421 MODIFIN Facility s. r. o. Domkárska 12 821 05 Bratislava 2018003301
111800441 Pal29 - oprava videovrátnika a osvetlenia v garáži  198,60 28/2016 25EKOR/2018/VOSBNP 21.2.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18004
711800017 Gemer- oprava výťahu   86,65     22.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18043
111800447 Mud- oprava vodnej časti kotla  244,23 26/2017 23/EKOR/2018/VOSBNP 22.2.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180032
111800446 Čme - prehliadka plyn.kotla  56,00     22.2.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180031
111800445 Pal31 - oprava potrubia v garážach  757,39   35/EKOR/2018/REKOR 22.2.2018 44549318 TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28 851 04 Bratislava 2018042
111800444 Pal29 - oprava chladiacich zar. 1 900,40 32/2015 40/EKOR/2018/VOSBNP 22.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180016
711800019 Gemer-odvoz odpadu 1.Q/2018  431,34     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009013
711800018 Gem - teplo  vyuct. 2017  74,58     23.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000191155
111800453 Pal29-odvoz odpadu 1.Q/2018  647,01     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009014
111800452 Čme-odvoz odpadu 1.Q/2018 4 908,66     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009015
111800451 Koh - dodávka tepla  vyuct.2017 - 74,57     23.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000191154
111800450 Koh - oprava elektroinštalácie  59,40 28/2016 29/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18006
111800449 Koh-orez stromov  720,00 OST/73/2016 42/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 19-02-18/01
111800448 Doh -  chladnička  AEG 1 783,79   62/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180083
111800459 Pal31 - BL-550LZ výmena olejov a filtrov  215,14     26.2.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800101945
111800458 Pod- sťahovacie práce   231,00 ZOD/25/2013 41/EKOR/2018/VSTRED 26.2.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 4/2018
111800457 Gro- sťahovacie práce UNDP  127,50 ZOD/25/2013 50/EKOR/2018/VSTRED 26.2.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 5/2018
111800456 Pal29 - oprava chladiacich zar.USŽZ  95,20 32/2015 55/EKOR/2018/VOSBNP 26.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180018
111800455 Mud- maľovanie   373,90 35/2015 52/EKOR/2018/VOINVE 26.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0818
111800454 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 574,99   64/EKOR/2018/REKOR 26.2.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770194778
711800020 Gem - teplo 3/2018 1 530,00     28.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
111800463 Udo- oprava výťahu  832,60 ZoD/8/2015 68/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18060
111800462 Pal6- oprava výťahu  255,00 ZoD/8/2015 67/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18059
111800461 Koh8- oprava výťahu  448,40 ZoD/8/2015 69/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18058
111800460 Koh - dodávka tepla 3/2018 4 460,00     28.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322