FAKTÚRY 4-6/2018

Evid. čís. faktúry Popis plnenia Celková suma v EUR s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia IČO Dodávateľ Adresa Externé číslo dokladu
721800036 B.Němcovej-stočné  20.2.-19.3.2018  383,39     3.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181035931
721800035 B.Němcovej- prenájom rohoží 26.2.- 25.3.2018  45,22     3.4.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1817195
711800034 Prenájom rohoží 26.2.- 25.3.2018  11,16     3.4.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1816682
111800620 Hviezd.n.-kontrola EPS mesačná a ročná  310,80 ZoD/9/2014   3.4.2018 13994964 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Trnavská cessta 64 82102 Bratislava 2018023
111800619 Somol-kontrola EPS mesačná a ročná  217,20 ZoD/9/2014   3.4.2018 13994964 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Trnavská cessta 64 82102 Bratislava 2018036
111800618 Hum- vodné  20.2.-19.3.2018  176,27     3.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181035932
111800617 Pal31 - stočné 3/2018  84,70     3.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184145736
111800616 Pal31 - BL-141II výmena olejov a filtrov  229,98   148/EKOR/2018/VSTRED 3.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800103463
111800615 Pal29 - plyn 4-6/2018 byt 4  274,00     3.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7209197692
111800614 Čme - plyn  4-6/2018  11,00     3.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7209197438
111800613 Pal29  - výmena podlah.krytiny FDP  733,42   80/EKOR/2018/VOSBNP 3.4.2018 46272071 ROCHER CONSULTING SR s. r. o. Kamenné pole 4557/12 031 01 Liptovský Mikuláš 1832300091
111800612 Pal29 - stočné 3/2018  323,21     3.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184145773
111800611 Pal31 - seminár 2 osoby  148,00   74/EKOR/2018/REKOR 3.4.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180101088
111800610 Jan - odvoz odpadu z demolácií a stavieb  126,00 10/2014 147/EKOR/2018/VSTRED 3.4.2018 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 181400181
111800609 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625867
111800608 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625864
111800607 Koh-KTV 4/2018 refakt.  39,20     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625837
111800606 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625858
111800605 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625868
111800604 Koh-KTV  4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625877
111800603 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625875
111800602 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625872
111800601 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625870
111800600 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625879
111800599 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625880
111800598 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625884
111800597 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625888
111800596 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625890
111800595 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625887
111800594 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625889
111800593 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  107,40     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130625891
111800592 Čme-KTV 4/2018 KP  86,80     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130656719
111800591 Koh-KTV 4-6/2018 refakt.  117,60     3.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130673321
721800037 BN - poplatok za správu  4/2018  381,60     4.4.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800039
711800040 Ge -poplatok za správu 4/2018  167,44     4.4.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800038
711800035 Gemer- revízie výťahov 3/2018  52,03     4.4.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18107
111800628 Pal31-trovy exekúcie Ch.Biahoula Bemba  22,08     4.4.2018 30789095 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Mgr.Roman Voz Karloveská 6C 84000 Bratislava 2018212
111800627 Pal31-UPC Direct Medium 4/2018  11,41     4.4.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64876527
111800626 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 3/2018 2 280,00 OST/6/2013   4.4.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0142018
111800625 PHM 3/2018 BA648 PC  580,85 62/2008   4.4.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038360692
111800624 Gros- revízie výťahov 3/2018  61,20 ZoD/8/2015   4.4.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18108
111800623 Čme - oprava kovania balkonových dverí 6/P/1  40,00 ZOD 1/2018 127/EKOR/2018/VOINVE 4.4.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018150
111800622 Gro - oprava kovaní 2 ks vstupných dverí KVOP a UNDP  168,36 ZOD 1/2018 126/EKOR/2018/VOINVE 4.4.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018149
111800621 Čme - oprava kovania okien 4/1/4  112,50 ZOD 1/2018 124/EKOR/2018/VOINVE 4.4.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018148
711800039 GE- demontáž,dodávka a montáž vonkajšieho modulu  324,00   47/EKOR/2018/VOSBNP 5.4.2018 46398821 HRAGA s.r.o. Hollého 1844/14 927 05 Šaľa VFA1800026
711800038 GE - zimná údržba 3/2018  209,09     5.4.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2018183
711800037 Gemer-elektr.4-6/2018  127,15     5.4.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7459458961
711800036 Gemer-elektr.4-6/2018  120,08     5.4.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7459458960
111800633 úhrada za kurz "Zákon o dani z príjmu"  49,00   118/EKOR/2018/REKOR 5.4.2018 35944889 Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 9918665
111800632 úhrada za kurz "Zákon o DPH"  80,00   118/EKOR/2018/REKOR 5.4.2018 35944889 Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava 9918666
111800631 Pal.31 - pevné linky 3/2018  145,84     5.4.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2437783327
111800630 Pal.31 - mobily 3/2018  524,95     5.4.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2437818843
111800629 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 4/2018  100,13 23/2013   5.4.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201804006
111800641 Pal31 - seminár Zák.o ochran osobných údajov  156,00   107/KAGR/2018/REKOR 6.4.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180101100
111800640 Gro - strážna služba 3/2018 vyjazd   21,60 OST/67/2017   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180221
111800639 Gros - strážna služba 3/2018  84,00 OST/67/2017   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180217
111800638 Gros - strážna služba 3/2018 1 795,50 OST/67/2017   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180216
111800637 Udol-  strážna služba 3/2018  168,00 OST/14/2014   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180215
111800636 Pal29 - strážna služba 3/2018 6 839,58 OST/14/2014   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180214
111800635 Pal31 - strážna služba 3/2018 1 430,35 OST/14/2014   6.4.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180213
111800634 Technická podpora IT služby - 3/2018 1 968,00 OST/80/2017   6.4.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18008
721800041 BN - EE - 5/2018  131,00     9.4.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258119588
721800040 BN - EE - 3/2018 vyuct.  126,89     9.4.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811067126
721800039 B.Němcovej-telefóny (výťah) 3/2018  14,00     9.4.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8205956979
721800038 BN - upratovanie 3/2018  150,00 1/2014 dodatok   9.4.2018 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2018005
111800647 Gro - LED svietidla 8x1w  78,90   114/EKOR/2018/VSTRED 9.4.2018 46230882 Martin Hrešan Vyšné Revištia 46 07243 Veľké Revištia 1592018
111800646 Pal31 - obch.poradenstvo - provizia za Leiter Advertising 1 492,61     9.4.2018 36669504 Jones Lang LaSalle s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava 2018JLL182
111800644 Hol - PO   421,20     9.4.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 66032018
111800643 Čme-KTV 4/2018  refakt.  24,90     9.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130985091
111800642 Podj-KTV 4/2018 byt 5 refa  53,79     9.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131018397
81800005 Pod - kúpa NP č. P004,P005,P006 Zochova 10 100 845,00 OST/11/2018   10.4.2018 35810131 ReSpect, s.r.o. Michalská 5 811 01 Bratislava OST/11/2018
721800042 BN -údržba výťahu 3/2018  133,72 Z1-145-12   10.4.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18002039
111800656 Čme - stočné 2/2018 1 136,80     10.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181042242
111800655 Pod - zrážky 3/2018  68,57     10.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181042241
111800654 Pal31 - zrážky 3/2018  166,99     10.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181042240
111800653 Pod - vodné 1.1.-9.3.2018  135,97     10.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181042239
111800652 Technická podpora IT služby - 2/2018 1 968,00 OST/80/2017   10.4.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18004
111800651 Pal31-internetové pripojenie 5/2018  398,33     10.4.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318018362
111800650 UDOL-internetové pripojenie 4/2018  120,00 OST/62/2015   10.4.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180537
111800649 Poskyt.práv.poradenstva - 3/2018 2 040,00 OST/68/2015   10.4.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 028/2018
111800648 Gros - Garantlink W 4/2018  84,00 OST/28/2015   10.4.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101809493
111800663 Pal6 -  mikrovlnná rúra Electrolux 2x byt č.7 a 8  161,98 OST/7/2018 152/EKOR/2018/VOSBNP 11.4.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180205
111800662 Pod -  chladnička vstavaná Kallnat  299,99 OST/15/2018   11.4.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180206
111800661 Koh - drobné stolár. práce  54,00 ZOD 9/2017 111/EKOR/2018/VOINVE 11.4.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180006
111800660 Udo-záhradnícke práce  3/2018  684,00 OST/74/2017   11.4.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 06-04-18/17
111800659 Goraz-záhradnícke práce 3/2018  504,00 OST/73/2016   11.4.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 06-04-18/15
111800658 Čme -plyn vyuct.fa 3/2018 8 249,16     11.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7421291824
111800657 Gor - čistenie streš.zvodov  275,80 ZOD/14/2017 119/EKOR/2018/VOINVE 11.4.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018027
711800041 Gem - teplo 3/2018 vyuct.  264,76     12.4.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000195440
111800673 SPIN-podporné systémové práce  734,40 OST/9/2018   12.4.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218040068
111800672 SPIN-podporné systémové práce 4/2018  183,60 OST/9/2018   12.4.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218040049
111800671 Pal29- servis brány  61,18 ZOD/20/2017 122/EKOR/2018/VOSBNP 12.4.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180394
111800670 Čme - oprava gar. brány č.4 obs.garáž  91,71 OST 20/2017 137/EKOR/2018/VOSBNP 12.4.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180405
111800669 Pal31 - oprava dverí-fotobunky  216,97 OST 20/2017 129/EKOR/2018/VOSBNP 12.4.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180404
111800668 Pal31 - kancelárske potreby  540,00     12.4.2018 36426041 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 0020187252
111800667 Koh - dodávka tepla  3/2018 vyuct.  697,65     12.4.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000195439
111800666 Pal29 - oprava parapet.fancoil USŽZ  315,48 32/2015 132/EKOR/2018/VOSBNP 12.4.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180029
111800665 Čme -  oprava umývačky riadu  147,60 OST/40/2017 123/EKOR/2018/VSTRED 12.4.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180143
111800664 Bankové potvrdenie o rozsahu obch.vzťahov  42,00     12.4.2018 31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina CEN/211/2018
111800682 Udo -  výmena kuchynskej linky 3 200,00   562/EKOR/2017/VOINVE 13.4.2018 46831282 Distillchem, s. r. o. 202 023 56 Makov 201808
111800681 Čme-odvoz separovaného odpadu 1.Q/2018  93,29     13.4.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9118030069
111800680 Udo- zmluva o úschove nádoby na separ.odpad - 1.Q/2018  57,10     13.4.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9118031001
111800679 Gros-odvoz separovaného odpadu 1.Q/2018   51,79     13.4.2018 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9118030889
111800678 Pal31 - výmena  kolies BL-325MR  27,37     13.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800103986
111800677 Pod - vodné 10.3.-9.4.2018  80,24     13.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184169005
111800676 Pod - oprava klimatizacie Daikin byt č.1Ľ  114,24 32/2015 138/EKOR/2018/VOSBNP 13.4.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180031
111800675 Pal31-záhradnícke práce    811,43 OST/74/2017 136/EKOR/2018/VOSBNP 13.4.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 09-04-18/04
111800674 Pal29A-upratovacie práce 3/2018 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   13.4.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000318
111800686 Koh-KTV 4/2018 refakt.  61,80     16.4.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131117955
111800685 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 3/2018  296,40 7/2016 66/EKOR/2018/VOSBNP 16.4.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000409
111800684 Gros- vodné 3/2018  150,12     16.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181047918
111800683 Pal31 - výmena  kolies BL-141II  19,60     16.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800104044
111800698 Čme - oprava žalúzií  207,81 ZOD 1/2018 130/EKOR/2018/VOINVE 17.4.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018167
111800697 Gro - plyn  3/2018 2 340,37     17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257574
111800696 HUM - plyn 3/2018 1 950,89 Z201528835   17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257573
111800695 Pod - plyn 3/2018 1 258,39     17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257572
111800694 Pal29B - plyn 3/2018 2 312,87     17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257571
111800693 Pal29A - plyn 3/2018 2 208,04     17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257570
111800692 Pal31 -plyn  3/2018 1 534,96     17.4.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401257569
111800691 Koh- vodné 3/2018  254,10     17.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181051695
111800690 Koh 8- vodné 3/2018  325,43     17.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181051694
111800689 Pod - inzercia - propagácia budovy za obdobie 20.4.- 19.6.2018  322,32   146/KAGR/2018/VO OBCHO 17.4.2018 35948493 Porter, s.r.o. Pluhová 42 83103 Bratislava 51180156
111800688 Pal31- audit ročnej závierky za rok 2017 8 400,00     17.4.2018 35889527 AUDIT Partner, s.r.o. Cikkerova 1 84105 Bratislava 201808
111800687 PHM 4/2018 BA648 PC  230,76 62/2008   17.4.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038362805
111800707 Čme -  chladnička kombi Elektrolux  692,70 OST/7/2018 150,151/EKOR/2018/VOSBNP 18.4.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180216
111800706 Pod - maľovanie 3NP 1 285,84 35/2015 142/EKOR/2018/VOINVE 18.4.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1318
111800705 Pod - maľovanie miestn. byt č.1Ľ  365,00 35/2015 144/EKOR/2018/VOINVE 18.4.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1218
111800704 Pal31 - maľovanie miestn.č.202  553,00 35/2015 143/EKOR/2018/VOINVE 18.4.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1118
111800703 Pal31 - výmena  kolies BL-281PT  14,80     18.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800104194
111800702 Pal31 - výmena  kolies BL-550LZ  19,60     18.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800104111
111800701 Pal31 - výmena  kolies BL-439NS  20,33     18.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800104110
111800700 Pod-upratovacie práce   1,08 OST/77/16 131/EKOR/2018/VSTRED 18.4.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000346
111800699 Jan - upratovacie práce   1,80 OST/77/16 139/EKOR/2018/VSTRED 18.4.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000345
81800006 Čme - dodanie novej klimatizácie 1 453,00 22/2017 108/EKOR/2018/VOINVE 19.4.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2018018
111800712 Čme-  oprava chladničky  28,80 OST/40/2017 154/EKOR/2018/VSTRED 19.4.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180155
111800711 Pod-  oprava pračky byt 1Ľ  28,80 OST/40/2017 153/EKOR/2018/VSTRED 19.4.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180154
111800710 Koh - oprava slaboprúd.zar.  42,00 7/2016 46/EKOR/2018/VOSBNP 19.4.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18014
111800709 Gro - oprava EZS  UNDP refa  108,00 28/2016 120/EKOR/2018/VOSBNP 19.4.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18013
111800708 Por - oprava kabeláže  234,00 28/2016 135/EKOR/2018/VOSBNP 19.4.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18012
81800007 Pal29 - výkon inžin.činnosti pre vydanie stav.povolenia pre EK a EIB 2 323,62 ZOD/26/2017   20.4.2018 44179812 ARQITEQ Donnerova 84105 Bratislava 03/2018
721800043 B.Němcovej- oprava osvetlenia pri vstupe na pozemok  153,47   158/EKOR/2018/VOSBNP 20.4.2018 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 26/2018
111800726 Pal31 - seminár Legislatívny kompas správcu  60,00   164/EKOR/2018/REKOR 20.4.2018 51264412 Združenie pre lepšiu správu bytových domov Štefánikova 886/23 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 2018085
111800725 Pal31 - výmena kolies BA-648PC  14,80     20.4.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800104313
111800724 Pal31-poskytovanie služieb VO - konzult.hodiny 1-3/2018 4 228,80 OST/6/2013   20.4.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0162018
111800723 Hum- EE 3/2018  565,10     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019274
111800722 Jan- EE 3/2018 garáže   91,09     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019273
111800721 Jan- EE 3/2018 kotolna  303,54     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019272
111800720 Čme8 - EE 3/2018 SP  116,27     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019271
111800719 Čme4 - EE 3/2018 SP  113,17     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019270
111800718 Čme8 - EE 3/2018 kotolna  270,28     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019269
111800717 Pod. - EE 3/2018  309,48     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019268
111800716 Udol- EE 3/2018  118,06     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019267
111800715 Gro- EE 3/2018  31,45     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293019266
111800714 Pal.29-EE 3/2018 7 828,30     20.4.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294036301
111800713 Pal29 - drobné stolár. práce FDP 1 417,20 ZOD 9/2017 86/EKOR/2018/VOINVE 20.4.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180008
111800728 Jan-vodné 11.3.-10.4.2018  517,13     23.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181058649
111800727 Čme- sťahovanie fontány 2 272,00   159/EKOR/2018/VSTRED 23.4.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 10/2018
111800733 Gro- kontrola hasiacich prístrojov  987,60     24.4.2018 34737481 Halaš Marián-PYROMAT L.Novomeského 1216/80 90501 Senica 2018015
111800732 Pal29-kontrola požiarnej vybavenosti  1 183,20     24.4.2018 34737481 Halaš Marián-PYROMAT L.Novomeského 1216/80 90501 Senica 2018014
111800731 Pal31-kontrola hasiacich prístrojov   205,20     24.4.2018 34737481 Halaš Marián-PYROMAT L.Novomeského 1216/80 90501 Senica 2018013
111800730 Koh-kontrola hasiacich prístrojov  1 313,40     24.4.2018 34737481 Halaš Marián-PYROMAT L.Novomeského 1216/80 90501 Senica 2018012
111800729 Udo- kontrola hasiacich prístrojov 1 248,60     24.4.2018 34737481 Halaš Marián-PYROMAT L.Novomeského 1216/80 90501 Senica 2018011
711800042 Gem- stočné  23.2.-22.3.2018  715,50     25.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181059104
111800739 Pal6- oprava rozvodu na plyn.potrubí  125,80 26/2017 113/EKOR/2018/VOSBNP 25.4.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180088
111800738 Pal31- oprava kotla  70,62 26/2017 105/EKOR/2018/VOSBNP 25.4.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180086
111800737 Pal29- oprava kotla byt 4  452,86 26/2017 101/EKOR/2018/VOSBNP 25.4.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180085
111800736 Udol-vodné  20.3.-19.4.2018  204,65     25.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184190262
111800734 Pal29- oprava reverz.zámku  109,36 1/2016 145/EKOR/2018/VOSBNP 25.4.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000433
111800645 Pal31 - seminár Infozákon  79,00   106/KAGR/2018/REKOR 25.4.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180101101
111800740 Jan - zameranie geom. plánu  247,00   115/EKOR/2018/VO INVE 26.4.2018 35911867 G E P  s.r.o. Pri mlyne 30 83107 Bratislava 2018005
111800735 Gro - obsluha kotolne 4/2018 2 520,00   100/EKOR/2018/VOSBNP 26.4.2018 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 201836
111800742 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 595,78   160/EKOR/2018/REKOR 27.4.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770205253
111800741 Čme- služby energet.poradenstva 3/2018 1 440,00     27.4.2018 44286902 Global Facility, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava 201803022
721800045 BN - oprava dlažby 5.NP  319,20   170/EKOR/2018/VOSBNP 30.4.2018 36292290 LIMAK Servis s.r.o. Jelka 251 925 23 Jelka 17/2018
721800044 B.Němcovej- prenájom rohoží 26.3.- 22.4.2018  45,22     30.4.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1826061
711800044 Ge -upratovanie 4/2018  301,74     30.4.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800050
711800043 Prenájom rohoží 26.3.- 22.4.2018  16,03     30.4.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1825549
111800750 Čme - stočné 3/2018 1 259,38     30.4.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181062621
111800749 Koh-rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2017 (nerozuctuje sa vo vyuct.t.j. v nájme)  851,30     30.4.2018 31355625 Techem, spol. s r.o. Hattalova 12 83103 Bratislava  89041188
111800748 Jan-poplatok za rozúčtovanie pomernej spotreby tepla za r.2017  165,95 6/2010   30.4.2018 31435530 V.I. Trade s.r.o. Novozámocká 102 94901 Nitra 1830059
111800747 Čme-poplatok za rozúčtovanie pomernej spotreby tepla za r.2017  409,44 6/2010   30.4.2018 31435530 V.I. Trade s.r.o. Novozámocká 102 94901 Nitra 1830057
111800746 Jan - odvoz odpadu   139,20 10/2014   30.4.2018 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 181400281
111800745 Jan - umytie okien horol.technikou (vo vyuct.)  3,96 OST/77/16 121/EKOR/2018/VSTRED 30.4.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000387
111800744 Koh - výsadba 4ks stromov 5 516,40 OST/73/2016 94/EKOR/2017/VOSBNP 30.4.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 26-04-18/02
111800743 Pal31 - školenie Chastia  216,00   171/EKOR/2018/REKOR 30.4.2018 36490911 Chastia s.r.o. Košická 3646/68 05801 Poprad FM180086
721800047 BN - poplatok za správu  5/2018  381,60     2.5.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800053
721800046 B.Němcovej-odvoz odpadu 2.Q/2018  862,68     2.5.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009016
711800047 Ge -poplatok za správu 5/2018  167,44     2.5.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800052
711800046 Gemer-odvoz odpadu 2.Q/2018  431,34     2.5.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009013
711800045 Gem - teplo 5/2018  980,00     2.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682340
111800762 PHM 4/2018 BA648 PC  761,58 62/2008   2.5.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038364825
111800761 Jan - odmena znalecký posudok - pozemky v objekte  296,00 56/2014 134/EKOR/2018/REKOR 2.5.2018 40347451 Ing.Robert Gombár Zalázne 27 91904 Smolenice 72/2018
111800760 Jan - odmena znalecký posudok - pozemky v objekte  251,00 56/2014 134/EKOR/2018/REKOR 2.5.2018 40347451 Ing.Robert Gombár Zalázne 27 91904 Smolenice 71/2018
111800759 Pal6 -  chladnička kombi Elektrolux  378,36 OST/7/2018 184/EKOR/2018/VOSBNP 2.5.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180241
111800758 Pal31 - výmena  kolies BL-459MO  19,60     2.5.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800105077
111800757 Pal31-UPC Direct Medium 5/2018  11,41     2.5.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64954852
111800756 Pal29 - inform.tabulky do výťahov  111,12   155/EKOR/2018/VSTRED 2.5.2018 35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok 2380310114
111800755 Čme-odvoz odpadu 2.Q/2018 4 908,66     2.5.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009015
111800754 Pal29-odvoz odpadu 2.Q/2018  647,01     2.5.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009014
111800753 Koh - dodávka tepla 5/2018 2 900,00     2.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
111800752 Čme-KTV 5/2018 KP  86,80     2.5.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131491858
111800751 Koh-KTV 5/2018 refakt.  39,20     2.5.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131460982
711800048 Gemer- revízie výťahov 4/2018  52,03     3.5.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18212
111800766 Pod - por.služby za sprostredk.prenajmu s DPH  483,55     3.5.2018 46167633 GRAVITAS a. s. Budyšínska 36 831 02 Bratislava 201800016
111800765 Čme- revízia výťahov 4/2018 1 492,80 ZoD/6/2018   3.5.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18211
111800764 Pal29 - oprava chlad.a VZT zariadení - FDP 1 622,74 32/2015 156/EKOR/2018/VOSBNP 3.5.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180129
111800763 Hol - PO   421,20     3.5.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 49042018
721800048 B.Němcovej-stočné  20.3.-19.4.2018  390,07     4.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181064980
111800777 Pal29 - stočné 4/2018  323,21     4.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184204389
111800776 Pal31 - stočné 4/2018  84,70     4.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184204342
111800775 Hum- vodné  20.3.-19.4.2018  156,11     4.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181064981
111800774 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 4/2018 2 280,00 OST/6/2013   4.5.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0182018
111800773 Goraz-záhradnícke práce 4/2018  504,00 OST/73/2016   4.5.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-04-18/01
111800772 Pal29,31-záhradnícke práce    144,00 OST/74/2017   4.5.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-04-18/02
111800771 Udo-záhradnícke práce  4/2018  684,00 OST/74/2017   4.5.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-04-18/03
111800770 Udo-záhradnícke práce atrium  168,00 OST/74/2017   4.5.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-04-18/04
111800769 Por-záhradnícke práce    300,00 OST/74/2017   4.5.2018 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-04-18/05
111800768 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 5/2018  100,13 23/2013   4.5.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201805006
111800767 Pal31 - preprava zásielky  147,31     4.5.2018 31342876 DHL Express Slovakia, s.r.o. Letisko M.R. Štefánika 65 82001 Bratislava 8210099656
111800954 Čme- EE 3-5/2018   22,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104506
111800953 Čme- EE 3-5/2018   35,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104524
111800952 Čme- EE 3-5/2018   38,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104507
111800951 Čme- EE 3-5/2018   47,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104536
111800950 Čme- EE 3-5/2018   47,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104537
111800949 Čme- EE 3-5/2018   50,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104513
111800948 Čme- EE 3-5/2018   52,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104520
111800947 Čme- EE 3-5/2018   56,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104503
111800946 Čme- EE 3-5/2018   57,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104494
111800945 Čme- EE 3-5/2018   58,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104532
111800944 Čme- EE 3-5/2018 dielna  62,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104542
111800943 Čme- EE 3-5/2018   62,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104535
111800942 Čme- EE 3-5/2018   68,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104512
111800941 Čme- EE 3-5/2018   70,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104526
111800940 Čme- EE 3-5/2018 gar  72,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104540
111800939 Čme- EE 3-5/2018   75,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104694
111800938 Čme- EE 3-5/2018   75,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104530
111800937 Čme- EE 3-5/2018   77,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104491
111800936 Čme- EE 3-5/2018   77,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104502
111800935 Čme- EE 3-5/2018   77,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104523
111800934 Čme- EE 3-5/2018   77,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104518
111800933 Čme- EE 3-5/2018   78,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104528
111800932 Čme- EE 3-5/2018 SP  80,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104538
111800931 Čme- EE 3-5/2018   83,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104515
111800930 Čme- EE 3-5/2018   84,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104521
111800929 Čme- EE 3-5/2018   85,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104517
111800928 Čme- EE 3-5/2018   86,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104533
111800927 Čme- EE 3-5/2018   87,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104505
111800926 Čme- EE 3-5/2018   91,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104501
111800925 Čme- EE 3-5/2018   95,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104500
111800924 Čme- EE 3-5/2018   96,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104531
111800923 Čme- EE 3-5/2018   97,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104496
111800922 Čme- EE 3-5/2018   99,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104508
111800921 Čme- EE 3-5/2018   99,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104640
111800920 Čme- EE 3-5/2018   100,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104522
111800919 Čme- EE 3-5/2018   100,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104516
111800918 Čme- EE 3-5/2018   100,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104504
111800917 Čme- EE 3-5/2018   102,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104499
111800916 Čme- EE 3-5/2018   104,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104529
111800915 Čme- EE 3-5/2018   106,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104514
111800914 Čme- EE 3-5/2018   109,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104497
111800913 Čme- EE 3-5/2018   113,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104511
111800912 Čme- EE 3-5/2018   114,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104493
111800911 Čme- EE 3-5/2018 gar  114,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104541
111800910 Čme- EE 3-5/2018   115,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104492
111800909 Čme- EE 3-5/2018   115,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104519
111800908 Čme- EE 3-5/2018   122,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104498
111800907 Čme- EE 3-5/2018   123,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104525
111800906 Čme- EE 3-5/2018   124,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104527
111800901 Čme- EE 3-5/2018   128,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104509
111800900 Čme- EE 3-5/2018   142,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104534
111800899 Čme- EE 3-5/2018   144,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104495
111800898 Čme- EE 3-5/2018   245,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104510
111800895 Koh- EE 3-5/2018   23,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104580
111800894 Koh- EE 3-5/2018   37,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104555
111800893 Koh- EE 3-5/2018   38,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104751
111800892 Koh- EE 3-5/2018   38,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104574
111800891 Koh- EE 3-5/2018   39,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104587
111800890 Koh- EE 3-5/2018   39,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104562
111800889 Koh- EE 3-5/2018   40,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104601
111800888 Koh- EE 3-5/2018   40,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104586
111800887 Koh- EE 3-5/2018   41,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104558
111800886 Koh- EE 3-5/2018   42,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104575
111800885 Koh- EE 3-5/2018   44,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104582
111800884 Koh- EE 3-5/2018   44,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104572
111800883 Koh- EE 3-5/2018   45,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104597
111800882 Koh- EE 3-5/2018   45,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104565
111800881 Koh- EE 3-5/2018   46,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104598
111800880 Koh- EE 3-5/2018   46,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104589
111800879 Koh- EE 3-5/2018   46,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104545
111800878 Koh- EE 3-5/2018   47,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 07
111800877 Koh- EE 3-5/2018   47,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104557
111800876 Koh- EE 3-5/2018   48,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104742
111800875 Koh- EE 3-5/2018   48,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104595
111800874 Koh- EE 3-5/2018   48,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104573
111800873 Koh- EE 3-5/2018   48,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104548
111800872 Koh- EE 3-5/2018   49,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104606
111800871 Koh- EE 3-5/2018   50,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104578
111800870 Koh- EE 3-5/2018   51,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104588
111800869 Koh- EE 3-5/2018   51,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104592
111800868 Koh- EE 3-5/2018   51,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104549
111800867 Koh- EE 3-5/2018   52,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104567
111800866 Koh- EE 3-5/2018   52,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104569
111800865 Koh- EE 3-5/2018   52,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104612
111800864 Koh- EE 3-5/2018   52,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104551
111800863 Koh- EE 3-5/2018   53,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104608
111800862 Koh- EE 3-5/2018   53,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104607
111800861 Koh- EE 3-5/2018   53,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104584
111800860 Koh- EE 3-5/2018   55,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104610
111800859 Koh- EE 3-5/2018   55,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104590
111800858 Koh- EE 3-5/2018   56,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104596
111800857 Koh- EE 3-5/2018   56,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104604
111800856 Koh- EE 3-5/2018   56,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104571
111800855 Koh- EE 3-5/2018   57,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104599
111800854 Koh- EE 3-5/2018   58,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104600
111800853 Koh- EE 3-5/2018   58,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104560
111800852 Koh- EE 3-5/2018   58,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104544
111800851 Koh- EE 3-5/2018   59,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104585
111800850 Koh- EE 3-5/2018   59,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104546
111800849 Koh- EE 3-5/2018   60,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104547
111800848 Koh- EE 3-5/2018   60,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104559
111800847 Koh- EE 3-5/2018   61,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104583
111800846 Koh- EE 3-5/2018   61,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104561
111800845 Koh- EE 3-5/2018   62,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104605
111800844 Koh- EE 3-5/2018   62,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104543
111800843 Koh- EE 3-5/2018   63,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104593
111800842 Koh- EE 3-5/2018   63,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104566
111800841 Koh- EE 3-5/2018   65,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104579
111800840 Koh- EE 3-5/2018   67,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104591
111800839 Koh- EE 3-5/2018   69,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104576
111800838 Koh- EE 3-5/2018   70,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104553
111800837 Koh- EE 3-5/2018   71,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104611
111800836 Koh- EE 3-5/2018   71,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104594
111800835 Koh- EE 3-5/2018   71,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104550
111800834 Koh- EE 3-5/2018   73,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104741
111800833 Koh- EE 3-5/2018   73,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104603
111800832 Koh- EE 3-5/2018   75,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104570
111800831 Koh- EE 3-5/2018   77,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104581
111800830 Koh- EE 3-5/2018   84,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104552
111800829 Koh- EE 3-5/2018   88,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104602
111800828 Koh- EE 3-5/2018   93,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104701
111800827 Koh- EE 3-5/2018   95,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104568
111800826 Koh- EE 3-5/2018   97,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104554
111800825 Koh- EE 3-5/2018   133,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104556
111800824 Koh- EE 3-5/2018   144,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104609
111800823 Koh- EE 3-5/2018 SP  170,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104615
111800822 Koh- EE 3-5/2018 SP  183,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104616
111800821 Koh- EE 3-5/2018 SP  187,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104613
111800820 Koh- EE 3-5/2018 SP  213,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104614
111800819 Koh- EE 3-5/2018 SP  222,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104617
111800818 Jan- EE 3-5/2018  121,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104627
111800817 Jan- EE 3-5/2018  138,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104626
111800816 Jan- EE 3-5/2018  117,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104631
111800815 Jan- EE 3-5/2018 SP  115,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104639
111800814 Jan- EE 3-5/2018 volny  61,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104638
111800813 Jan- EE 3-5/2018  110,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104630
111800812 Jan- EE 3-5/2018  126,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104633
111800811 Jan- EE 3-5/2018  108,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104632
111800810 Jan- EE 3-5/2018 volny do 30.4  124,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104628
111800809 Jan- EE 3-5/2018  125,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104629
111800808 Jan- EE 3-5/2018  122,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104635
111800807 Jan- EE 3-5/2018  122,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104634
111800806 Jan- EE 3-5/2018  210,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104637
111800805 Jan- EE 3-5/2018  192,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104636
111800804 Udo- EE 3-5/2018  208,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104623
111800803 Udo- EE 3-5/2018  107,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104624
111800802 Udo- EE 3-5/2018 SP  237,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104625
111800801 Udo- EE 3-5/2018  280,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104622
111800800 Udo- EE 3-5/2018 volny  332,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104621
111800799 Pod. - EE 3-5/2018 byt 5  191,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104618
111800798 Doh- EE 3-5/2018  303,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104619
111800797 Doh- EE 3-5/2018  173,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104620
111800796 Gro- EE 3-5/2018 3 447,00     7.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7446104539
111800795 Pal.31 - mobily 4/2018  527,60     7.5.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2442272218
111800794 Pal.31 - pevné linky 4/2018  153,65     7.5.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2442236968
111800793 Pal31 - zrážky 4/2018  161,46     7.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181066996
111800792 Pod - zrážky 4/2018  66,36     7.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181066997
111800791 Pal31 - servis BL-459MO  79,48     7.5.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800105343
111800790 UDOL-internetové pripojenie 5/2018  120,00 OST/62/2015   7.5.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180700
111800789 Gro - strážna služba 4/2018 vyjazd   21,60 OST/68/2016   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180300
111800788 Pod - strážna služba 4/2018 vyjazd   21,24 OST/68/2016   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180301
111800787 Gros - strážna služba 4/2018  84,00 OST/67/2017   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180296
111800786 Gros - strážna služba 4/2018 1 744,20 OST/67/2017   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180295
111800785 Udol-  strážna služba 4/2018  168,00 OST/14/2014   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180294
111800784 Pal29 - strážna služba 4/2018 6 584,16 OST/14/2014   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180293
111800783 Pal31 - strážna služba 4/2018 1 362,24 OST/14/2014   7.5.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180292
111800782 Pal31 - umytie okien horol.technikou  4,25 OST/77/16 176/EKOR/2018/VSTRED 7.5.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000406
111800781 Pal29 - umytie okien horol.technikou  27,55 OST/77/16 175/EKOR/2018/VSTRED 7.5.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000405
111800780 Koh - upratanie bytu  0,86 OST/77/16 168/EKOR/2018/VSTRED 7.5.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000404
111800779 Hum - upratanie bytu  1,12 OST/77/16 169/EKOR/2018/VSTRED 7.5.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000403
111800778 Pal31-internetové pripojenie 6/2018  398,33     7.5.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318024736
721800052 B.Němcovej-telefóny (výťah) 4/2018  14,00     9.5.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8207953715
721800051 BN - EE - 6/2018  125,00     9.5.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258160400
721800050 BN - EE - 4/2018 vyuct.  3,16     9.5.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811087031
721800049 BN - upratovanie 4/2018  150,00 1/2014 dodatok   9.5.2018 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2018010
111800905 Čme- oprava gar.brány č.10 obsad.  24,47   182/EKOR/2018/VOSBNP 9.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180528
111800904 Čme- oprava vst.brány  105,63   178/EKOR/2018/VOSBNP 9.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180527
111800903 Pal29 - oprava závory (žiarovka)  28,07 OST 20/2017 200/EKOR/2018/VOSBNP 9.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180522
111800902 Pal29A-upratovacie práce 4/2018 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   9.5.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000428
111800897 Čme-KTV 5/2018  refakt.  24,90     9.5.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131820090
111800896 Podj-KTV 5/2018 byt 5 refa  53,79     9.5.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131853430
721800053 BN -údržba výťahu 4/2018  133,72 Z1-145-12   10.5.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18002398
111800966 Gro - plyn  4/2018  701,51     10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258024
111800965 HUM - plyn 4/2018  686,35 Z201528835   10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258023
111800964 Pod - plyn 4/2018  473,28     10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258022
111800963 Pal29B - plyn 4/2018  784,04     10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258021
111800962 Pal29A - plyn 4/2018  576,73     10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258020
111800961 Pal31 -plyn  4/2018  313,67     10.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401258019
111800960 Koh- vodné 4/2018  256,33     10.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181069224
111800959 Koh 8- vodné 4/2018  601,82     10.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181069223
111800958 Pal31 - výmena čel.skla BL-459MO  607,68     10.5.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800105342
111800957 Koh -  oprava pračky  57,60 OST/40/2017 181/EKOR/2018/VSTRED 10.5.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180173
111800956 Technická podpora IT služby - 4/2018 1 968,00 OST/80/2017   10.5.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18010
111800955 Pal31 - materiál STEČ lak proti grafiti  79,71     10.5.2018 44336039 III Creative studios, s.r.o. 274 935 27 Hronské Kosihy FV2018082
711800049 Gem- stočné  23.3.-22.4.2018  777,92     11.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181070310
111800968 Gros - Garantlink W 5/2018  84,00 OST/28/2015   11.5.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101813142
111800967 SPIN-podporné systémové práce 5/2018  183,60 OST/9/2018   11.5.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218050052
721800054 BN-zimná údržba 3/2018  156,59 ZoD BN/1/2015   14.5.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18186
711800051 Gem - teplo 4/2018 vyuct. - 201,93     14.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000197288
711800050 Gemer-rozpočítanie tepla  272,40     14.5.2018 36226904 ESM-YZAMER, s.r.o. Skladová 2 91701 Trnava FV-1801072
111800975 Gros- vodné 4/2018  180,19     14.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181071901
111800974 Pod - vodné 10.4.-9.5.2018  80,24     14.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184227676
111800973 Čme -plyn vyuct.fa 4/2018 4 050,43     14.5.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7422290141
111800972 Koh - dodávka tepla  4/2018 vyuct. - 242,67     14.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000197287
111800971 Poskyt.práv.poradenstva - 4/2018 2 040,00 OST/68/2015   14.5.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 038/2018
111800970 Čme- služby energet.poradenstva 4/2018 1 440,00     14.5.2018 44286902 Global Facility, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava 201804033
111800969 Koh - oprava slaboprúd.zar.  60,00 32/2015 149/EKOR/2018/VOSBNP 14.5.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18017
111800978 Gro - maľovanie KVOP  270,00 35/2015 194/EKOR/2018/VOINVE 15.5.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1718
111800977 Koh - maľovanie   398,00 35/2015 165/EKOR/2018/VOINVE 15.5.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1518
111800976 Pal31-poskytovanie služieb VO - konzult.hodiny 4/2018 3 573,60 OST/6/2013   15.5.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0202018
111800991 Koh-KTV 5/2018 refakt.  61,80     16.5.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 131954002
111800990 Gor -  oprava umývačky  243,60 OST/40/2017 192/EKOR/2018/VSTRED 16.5.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180191
111800989 Koh -  oprava pračky  70,80 OST/40/2017 191/EKOR/2018/VSTRED 16.5.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180187
111800988 Hum- EE 4/2018  213,46     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328639
111800987 Jan- EE 4/2018 garáže   88,93     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328638
111800986 Jan- EE 4/2018 kotolna  242,86     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328637
111800985 Čme8 - EE 4/2018 SP  108,88     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328636
111800984 Čme4 - EE 4/2018 SP  102,17     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328635
111800983 Čme8 - EE 4/2018 kotolna  169,68     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328634
111800982 Pod. - EE 4/2018  267,95     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328633
111800981 Udol- EE 4/2018  122,81     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328632
111800980 Gro- EE 4/2018  30,29     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293328631
111800979 Pal.29-EE 4/2018 7 218,36     16.5.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7292906400
111800992 Pal31-zhotovenie  Výročnej správy SSDZ za rok 2017 1 162,80   179/KAGR/2016/RKAGR 17.5.2018 11663715 Tlačiareň GUPRESS Heydukova 17 81108 Bratislava 380131
721800055 B.Němcovej- výmena senzoru pohybu na 4.posch.  93,05     18.5.2018 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 29/2018
111800996 Gro- sťahovacie práce KVOP  102,00   204/EKOR/2018/VSTRED 18.5.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 13/2018
111800995 Čme- sťahovanie nábytku  400,00   199/EKOR/2018/VSTRED 18.5.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 12/2018
111800994 Por - oprava chladiacich zar.  490,00 32/2015 193/EKOR/2018/VOSBNP 18.5.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180168
111800993 Gro - oprava chladiacich zar. KVOP  436,36 32/2015 180/EKOR/2018/VOSBNP 18.5.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180167
111801005 Pal31 - analýza bezpečnosti - podla zák.o ochrane os.udajov  783,33     21.5.2018 46465375 Webpomoc s. r. o. Znievska 3028/32 851 06 Bratislava 20180615
111801002 PHM 5/2018 BA648 PC  344,78 62/2008   21.5.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038366966
111801000 Čme - drobné stolár. práce   330,00 ZOD 9/2017 185/EKOR/2018/VOINVE 21.5.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180015
111800999 Koh - drobné stolár. práce  2 832,00 ZOD 9/2017 188/EKOR/2018/VOINVE 21.5.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180016
111800997 Doh - por.služby sanácia vlhnutia  794,40 ZoD2/2015 197/EKOR/2017/VO INVE 21.5.2018 47481153 Marta Pichová s.r.o. Mečíkova 59 841 07 Bratislava F-2018005
81800008 Čme - revital.vstupov č.8,10 50 731,90 ZoD 21/2017   22.5.2018 44900562 Michal Khandl Mudrochova 7479/13 83106 Bratislava-Rača 2018002
111801004 Pal29 - oprava klimy Les Palisades 1 265,86 32/2015 110/EKOR/2018/VOSBNP 22.5.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180175
111801003 Jan - odvoz odpadu po demolácii  150,00 10/2014   22.5.2018 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 181400361
111800998 Hv.nam - drobné stolár. práce na kuch.linke  444,00 ZOD 9/2017 65/EKOR/2018/VOINVE 22.5.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180014
721800056 BN -nastavenie dverí vo výťahu  66,00 Z1-145-12   23.5.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18002625
111801006 Čme -  pračka Elektrolux   272,36 OST/7/2018 212/EKOR/2018/VOSBNP 23.5.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180313
111801001 Gro  - výmena podlah.krytiny KVOP refa  589,45   209/EKOR/2018/VOSBNP 23.5.2018 46272071 ROCHER CONSULTING SR s. r. o. Kamenné pole 4557/12 031 01 Liptovský Mikuláš 1832300160
111801012 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 5/2018  296,40 7/2016   25.5.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000562
111801011 Pal29B- oprava výťahu  434,50 ZoD/6/2018 210/EKOR/2018/VO SBNP 25.5.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18256
111801010 Koh - zámočnícke práce  50,00 ZOD 1/2018 166/EKOR/2018/VOINVE 25.5.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018212
111801009 Čme - oprava vchod.dverí  167,32 ZOD 1/2018 211/EKOR/2018/VOINVE 25.5.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018211
111801008 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 384,91   207/EKOR/2018/REKOR 25.5.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770209788
111801007 Jan-vodné 11.4.-10.5.2018  512,68     25.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181079911
721800057 B.Němcovej- prenájom rohoží 23.4.- 20.05.2018  45,22     28.5.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1833151
711800052 Prenájom rohoží 23.4.- 20.5.2018  16,03     28.5.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1832644
111801015 Udol-vodné  20.4.-19.5.2018  204,65     28.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184247207
111801014 Čme - stočné 11.4.-10.5.2018 1 205,89     28.5.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181083715
111801013 Pod - vyuctovanie r.2017 4 831,19     28.5.2018 44390823 ATALIAN SK s.r.o. Eisteinova 21 85101 Braislava 90405
111801018 Čme -  pračka Candy  302,12 OST/7/2018 203/EKOR/2018/VOSBNP 29.5.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180332
111801017 Pal31 - audit kamerových systémov 1 800,00   172/EKOR/2018/VOSBNP 29.5.2018 50019091 BMSEC s. r. o. Štefánikova 23 82106 Bratislava 180103
111801016 Hl.nam - maľovanie  3 475,22 35/2015 99/EKOR/2018/VOINVE 29.5.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 1818
711800053 Gem - teplo 6/2018  900,00     30.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682340
111801021 Pal31 - informačné tabule  932,40   133/EKOR/2018/VSTRED 30.5.2018 35804297 GDA VISUAL s.r.o. Svätoplukova 10 821 08 Bratislava 018/2018
111801020 Koh - dodávka tepla 6/2018 2 640,00     30.5.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
111801019 Čme-  oprava umývačky riadu  28,80 OST/40/2017 195/EKOR/2018/VSTRED 30.5.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180216
111801027 Mud - oprava 8ks krídl.dverí  326,70 ZOD 1/2018 221/EKOR/2018/VOINVE 31.5.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018219
111801026 Jan - oprava a nastavenie vchod.dverí  284,55 ZOD 1/2018 215/EKOR/2018/VOINVE 31.5.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018216
111801025 Čme - oprava okien a dverí  370,91 ZOD 1/2018 213/EKOR/2018/VOINVE 31.5.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018215
111801024 Pal31 - servis vst.závory  24,47 OST 20/2017 /EKOR/2018/VOSBNP 31.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180589
111801023 Čme- oprava gar.brány č.11 obsad.  108,47   201/EKOR/2018/VOSBNP 31.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180592
111801022 Čme- oprava gar.brány č.10 obsad.  108,47   189/EKOR/2018/VOSBNP 31.5.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180588