Iné

Informácie o postupe SSDZ za účelom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19

Vážení nájomcovia a klienti,

 

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.) ako prenajímateľ nehnuteľností považuje za svoju povinnosť informovať Vás o postupe prijatom našou spoločnosťou za účelom eliminácie šírenia ochorenia COVID-19, aktualizovaných krízovým štábom SSDZ, a.s. dňa 31.3.2020.

Sponzoring a 2 percentá z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.