Sponzoring a 2% z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.

Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ asignácia 2% dane z príjmu

Zoznam poskytnutých sponzorských príspevkov/darov

Názov Termín podpisu Sponzorský príspevok/dar Zmluvný partner
Sponzorská zmluva 10.07.12 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva 12.12.12 150,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva 25.04.13 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Sponzorská zmluva 31.10.13 400,00 € Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov
Sponzorská zmluva 16.04.14 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva 18.12.14 500,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva

19.03.15

600,00 €

Občianske združenie seniorov diplomacie

Darovacia zmluva 03.12.15 400,00 € PLAMIENOK, n.o.
Darovacia zmluva 02.12.16 500,00 € PLAMIENOK, n.o.

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely( tzv. 2% z dane )

Za rok Prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely Podiel zaplatenej dane na osobitné účely v EUR
2012 ---------------------------------------------- 0
2013 PLAMIENOK n.o. 28,99 €
2014 PLAMIENOK n.o. 122,85 €
2015 PLAMIENOK n.o. 310,22

Za rok 2012 spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. nevyužila možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely ( tzv. 2% z dane ) z dôvodu nízkej alebo nulovej daňovej povinnosti.