Ing. MAREK ČERNÝ

predseda predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. a generálny riaditeľ spoločnosti

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1994 – 1999 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor hospodárska politika

- ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.

 

 

Zamestnanie:

od 2012 Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

2011 - 2012 Energy market consulting, spol. s r.o., Bratislava

- konateľ spoločnosti

2007 - 2010

 

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava

- riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa, člen predstavenstva

2006 – 2007 Správa štátnych hmotných rezerv SR, Bratislava

- generálny riaditeľ sekcie štátnych hmotných rezerv

2004 – 2006 Správa štátnych hmotných rezerv SR, Bratislava

- vedúci oddelenia núdzových zásob ropy

2003 – 2004 Ing. Marek Černý – Energy Market Consulting, Bratislava, SZČO
2001 – 2003 SEDIMA spol. s r.o., Bratislava

- manažér pre predaj a marketing

2000 – 2001 SLOVNAFT TRADE a. s., Bratislava

- obchodno-prevádzkový referent

1999 – 2000 Základná vojenská služba

 

Ďalšie informácie:

Aktívna znalosť anglického jazyka

Pasívna znalosť nemeckého jazyka

Držiteľ certifikátu pre obchodovanie na svetových akciových a devízových trhoch

Práca s PC v programoch: Word, Excel, Windows, Internet, Outlook

Vodičský preukaz skupiny A, B