Palisády 31

Sídlo Správy služieb diplomatickému zboru a.s.

Administratívna budova sa nachádza v širšom centre Bratislavy na Palisádach č. 31. Táto ulica tvorí spojnicu medzi Hodžovým námestím a novostavbou Slovenskej národnej rady, blízko Bratislavského hradu. Je to samostatne stojaca budova na rohu Šulekovej ulice a Palisád.

Pôdorys má tvar písmena U. Je teda trojkrídlová, pričom bočné krídla sú kratšie. Má tri nadzemné podlažia a podkrovie, ktoré postavili pri poslednej prestavbe objektu v rokoch 1988 - 1991.

Budovu pôvodne vybudovali ako nájomný dom s obchodno - prevádzkovými priestormi, pravdepodobne v minulom storočí. V roku 1946 ako konfiškát bola v správe Domovej správy Bratislavy. Od r. 1957 až do r. 1993 ju užíval a spravoval Stavokomplex mesta Bratislavy.

VIAC INFORMÁCII NA VYŽIADANIE U OBCHODNÉHO ODDELENIA.

  tel.: +421 2 5920 5733 mobil: +421 918 445 045
  tel.: +421 2 5920 5774 mobil: +421 918 933 113
  tel.: +421 2 5920 5716 mobil: +421 905 065 041

e-mail: reality@ssdz.sk