Virtuálne sídla - zriaďovanie registračného sídla

Jednou z nevyhnutných podmienok pri zakladaní novej spoločnosti (s.r.o., a.s., občianske združenie, živnostník...) je definovanie jej registračného sídla. Sídlo spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra Slovenskej republiky, ktorý túto skutočnosť zverejňuje. Sídlo spoločnosti môže byť registrované na nehnuteľnosť, ktorá je v jej vlastníctve, na nehnuteľnosť ktorú má spoločnosť v nájme, alebo si spoločnosť môže registrovať svoje sídlo formou zriadenia virtuálneho sídla. Prvé dve možnosti, aj keď sú v súčasnosti najčastejšie využívané, prinášajú so sebou viacero nevýhod a kompilácií. Naopak zriaďovanie sídiel pre spoločnosti formou virtuálneho sídla prináša pre podnikateľov množstvo výhod a benefitov, či už v podobe úspor finančných prostriedkov, možnosti výberu prestížnej adresy alebo delegovania administratívnych činností. Aj toto sú dôvody, prečo v súčasnosti rastie záujem spoločností o zriadenie virtuálneho sídla.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. má dlhodobé skúsenosti s poskytovaním služieb na realitnom trhu. Kvalitné personálne zázemie, silná technická vybavenosť, ale najmä dlhodobé pôsobenie na trhu garantujú profesionálny a odborný prístup pri riešení požiadaviek klientov. Spolu so zriadením registračného sídla Vám ponúkame aj ďalšie benefity:

 • možnosť krátkodobého prenájmu zasadačky
 • možnosť krátkodobého parkovania
 • 24 hod. recepcia
 • vyvážené balíky služieb
 • ale najme možnosť zriadenia sídla na prestížnej adrese.

 

Ponúkané balíky služieb

Základný balík služieb

 • Udelenie súhlasu na zriadenie sídla spoločnosti na prestížnej adrese
 • Starostlivosť o prichádzajúcu poštu ( listové zásielky, balíky, doporučené zásielky)
 • Zasielanie informácií o doručenej pošte 1x týždenne
 • Preposielanie pošty na adresu definovanú klientom 1x týždenne (poštovné znáša klient)
 • 10% zľava z nájmu priestorov (zasadačka)

> 360,- EUR / rok bez DPH <

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek :
180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)
15,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

 

Rozšírený balík služieb

 • Udelenie súhlasu na zriadenie sídla spoločnosti na prestížnej adrese
 • Starostlivosť o prichádzajúcu poštu ( listové zásielky, balíky, doporučené zásielky)
 • Zasielanie informácií o doručenej pošte 2x týždenne
 • Preposielanie pošty na adresu definovanú klientom 1x týždenne (poštovné znáša klient)
 • Skenovanie poštových zásielok 1xtýždenne
 • 20% zľava z nájmu priestorov (zasadačka)

> 480,- EUR / rok bez DPH <

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek :
180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)
25,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

 

VIP balík služieb

 • Udelenie súhlasu na zriadenie sídla spoločnosti na prestížnej adrese
 • Starostlivosť o prichádzajúcu poštu ( listové zásielky, balíky, doporučené zásielky)
 • Každodenné preposielanie pošty na adresu definovanú klientom (poštovné znáša klient)
 • Vlastná emailová adresa (napríklad abcfirma@palisady29.sk )
 • Telefónna asistentka (pracovné dni 9:00-16:00 vyhľadávanie informácií, odosielanie emailov a iné administratívne úkony)
 • Vlastné telefónne číslo s profesionálnym odpovedaním na prichádzajúce hovory, prepájanie hovorov a preberanie odkazov.
 • Vlastné faxové číslo
 • 30% zľava z nájmu priestorov (zasadačka)

> 1.800,- EUR / rok bez DPH <

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek :
180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)
135,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

 

Kontakt

Ing. Ivana Miškejeová

+421 2 5920 5774

+421 918 933 113

Tomáš Ľach

+421 2 5920 5733

+421 918 445 045

Mgr. Lucia Baker

+421 2 5920 5716 +421 905 065 041

e-mail: reality@ssdz.sk